Biometrische surveillance is de afgelopen jaren steeds geraffineerder en geworden en op steeds meer plekken aanwezig, en vormt daarmee een nieuwe dreiging voor privacy en burgerrechten, zo waarschuwt de Amerikaanse toezichthouder FTC. Die is met een nieuwe beleidsverklaring gekomen waarin het aangeeft om oneerlijke en misleidende praktijken rond het verzamelen en gebruiken van biometrische informatie van consumenten te zullen bestrijden.

Het verzamelen en gebruiken van deze biometrische informatie kan volgens de FTC allerlei risico's met zich meebrengen, bijvoorbeeld door personen op bepaalde locaties te identificeren, en daarmee gevoelige persoonlijke informatie over hen af te leiden. Het gaat dan om het krijgen van bepaalde zorg of het bijwonen van religieuzen diensten of politieke bijeenkomsten. Grote databases met biometrische informatie zijn ook een aantrekkelijk doelwit voor aanvallers die de data kunnen misbruiken, legt de toezichthouder verder uit. 

De beleidsverklaring stelt dat de toezichthouder kan optreden bij valse of niet onderbouwde beweringen over de nauwkeurigheid of efficiëntie van biometrische technologie of over het verzamelen en gebruiken van biometrische informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet vaststellen van voorzienbare risico's waar consumenten mee te maken kunnen krijgen als hun biometrische informatie wordt verzameld of het heimelijk verzamelen van zulke gegevens. 

Alles bij de bron; Security