In België hebben lokale ambtenaren, zoals politieagenten of medewerkers van de burgerlijke stand toegang tot het rijksregister. In het rijksregister worden verschillende persoonsgegevens opgeslagen. Het gaat onder meer over uw officiële adres, de burgerlijke staat, geslacht, met wie u wettelijk samenwoont, uw beroep, de samenstelling van uw gezin, uw nationaliteit. Nu blijkt dat daar veelvuldig misbruik van gemaakt wordt.

"Dat gaat van het bekijken van de gegevens van bekende Vlamingen, die blijkbaar een grote aantrekkingskracht uitoefenen op heel wat mensen, tot het opvragen van iemands gegevens in het kader van een burenruzie of een echtscheiding", zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie. De Privacycommissie ontving inmiddels een honderdtal klachten over onrechtmatige toegang tot gegevens in het rijksregister.

Er bestaat echter ook een handige tool om te zien door wie uw persoonlijke gegevens in het rijksregister zijn geraadpleegd. Mijn dossier is een online toepassing, die toegang geeft tot uw eigen dossier in het rijksregister. Daarbij zit ook de mogelijkheid om in te kijken wie uw gegevens heeft geraadpleegd in een periode van de laatste zes maanden.

U heeft een eID en een kaartlezer nodig om het dossier te kunnen raadplegen. Hang uw kaartlezer aan uw computer, surf naar naar https://mijndossier.rrn.fgov.be en meld u aan met uw elektronische identiteitskaart en de bijhorende PIN-code. In het menu aan de rechterkant kan u de "consultatiegeschiedenis van mijn dossier" aanklikken. Als u merkt dat iemand onterecht uw gegevens heeft geraadpleegd, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie

Alles bij de bronnen; Security & deMorgen

 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha