De eis van zorgverzekeraars VGZ en CZ om inzage in de medisch dossiers van huisartsen te krijgen is misleidend, zo stelt jurist Ab van Eldijk tegenover Privacy Barometer. In hun contracten hebben de twee zorgverzekeraars opgenomen dat ze recht op inzage hebben in medische dossiers. Tot op de dag van vandaag weigeren zo’n 500 huisartsen om het nieuwe contract met VGZ te tekenen, onder meer vanwege deze privacyschending.

Volgens Privacy Barometer lijken de zorgverzekeraars daarmee af te wijken van dwingende regels van het miniserie van Volksgezondheid. De overige zeven verzekeraars hebben deze bepalingen niet in hun contract opgenomen. De regels van het ministerie stellen dat inzage in medische dossiers niet zomaar mag. In de regeling is een stappenplan met voorwaarden opgenomen hoe declaraties gecontroleerd mogen worden. Controle door inzage in het medisch dossier mag alleen als er sprake is van een ernstig vermoeden van fraude en als andere controlemiddelen geprobeerd en uitgeput zijn. Beide zorgverzekeraars laten weten dat ze deze wettelijke regeling gewoon volgen. 

Jurist Ab van Eldijk stelt dat zorgverzekeraars hiermee de huisartsen misleiden. "In contracten opnemen dat de zorgverzekeraar inzage mag krijgen in medische dossiers is misleidend, brutaal en getuigt niet van respect voor privacyrechten van burgers." 

Alles bij de bronnen; BeveilNieuws & Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha