45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Privacy First; pleidooi wethouder Depla voor meer privacy-regels overbodig

Meer regels zijn niet nodig en overheid heeft boter op zijn hoofd. Zo reageert de stichting Privacy First op de oproep van Eindhovens wethouder Staf Depla aan het kabinet om tot afspraken te komen over gebruik van informatie die in de publieke ruimte wordt verzameld door camera’s en sensoren....

...Zegsman Martijn van der Veen van Privacy First stelt: ,,De wethouder lijkt te vergeten dat het altijd al de taak van de overheid was burgers te beschermen. Dus vooraf, in plaats van reparatie achteraf. De overheid zit, anders dan Staf Depla denkt, nu al aan het roer. Er is voldoende regelgeving. Een gemeente geeft vergunningen af en sluit overeenkomsten met aanbieders. Wanneer bedrijven met gegevens uit de publieke ruimte aan de haal gaan komt dat doordat de gemeente dat toelaat en niet goed voor haar burgers zorgt. Beter zou zijn wanneer de gemeente naleving van bestaande privacy-wetgeving opneemt in haar handhavingsbeleid.” 

De gemeente Eindhoven heeft er zelf voor gekozen wifi in de binnenstad toe te staan, stelt Van der Veen. ,,De overheid heeft boter op zijn hoofd. Wie nu piept is blijkbaar het gezegde bezint eer ge begint vergeten. Met de vinger wijzen naar bedrijven is dan ook flauw en gemakzuchtig.”

Alles bij de bron; ED