Digitale burgerrechtenbeweging EDRi verwacht niet dat er een akkoord wordt bereikt over het plan van de Europese Commissie om alle berichten van burgers door middel van client-side scanning te controleren. 

Burgerrechtenbewegingen, privacyorganisaties, beveiligingsexperts, academici en techbedrijven waarschuwden voor het plan. Dat zou namelijk tot massasurveillance leiden en een ernstige aantasting van de privacy en vrijheid van burgers vormen.

Het Europees Parlement verwierp eerder deze maand het plan van Brussel om client-side scanning in te voeren. Nu het parlement een positie heeft ingenomen vindt er een trialoog plaats, overleg tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie.

Het doel van een trialoog is om tot een voorlopig akkoord over een wetgevingsvoorstel te komen dat voor zowel het Parlement als de Raad, de medewetgevers, aanvaardbaar is. Er is echter nog altijd geen voorgestelde tekst, laat staan een politiek akkoord van voldoende EU-lidstaten, merkt EDRi op.

De digitale burgerrechtenbeweging merkt op dat de volgende stappen voor het wetsvoorstel onduidelijk zijn, maar dat het hier om een mijlpaal gaat in de bescherming van digitale mensenrechten en het erop rekent dat de Raad op dit gebied. geen stappen terugdoet.

Alles bij de bron; Security