De Franse Assemblée Nationale organiseerde op woensdag 17 september 2014 een interparlementaire conferentie over de lopende Europese onderhandelingen over de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (COM(2013)534) en de bescherming van persoonsgegevens (COM(2012)10 en 11). 

De Assemblée heeft het initiatief genomen om het Europese voorstel en de verbeteringen te bespreken met afgevaardigden van verschillende nationale parlementen. Na deze bespreking is een gezamenlijke verklaring opgesteld, die niet is ondertekend door leden van de Eerste en Tweede Kamer. Beide Kamers der Staten-Generaal hebben in 2013 een subsidiariteitsbezwaar ingediend (zie edossier E130041) en konden zich dan ook niet vinden in de tekst.

Bij de bespreking van dataprotectie gaf de Assemblée aan met deze interparlementaire bijeenkomst nationale parlementen te willen stimuleren om de onderhandelingen over het Europese voorstel voor een algemene verordening gegevensbescherming en het Europese voorstel voor een richtlijn gegevensbescherming inzake opsporing en vervolging op te volgen. De Eerste Kamer volgt de Europese onderhandelingen op deze dossiers nauwgezet sinds de publicatie ervan door de Europese Commissie in 2012 (zie edossiers E120003 en E120004).

In een gezamenlijke verklaring over het Europese pakket voor persoonsgevensbescherming wordt met name de urgentie van een up-to-date Europees kader voor gegevensbescherming aangekaart. Het Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler (VVD) heeft deze verklaring op persoonlijke titel ondertekend. Zij is daarin gesteund door een meerderheid van de fracties, die dat binnen de behandelende commissies I&A/JBZ en V&J kenbaar hebben gemaakt.

lees meer;

Dossier E120003 op de Europapoort
Dossier E120004 op de Europapoort
Dossier E130041 op de Europapoort

Aalles bij de bron; EuropaPoort

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!