In de strijd tegen criminaliteit wil het kabinet banken de mogelijkheid geven om particuliere transacties boven de 100 euro gezamenlijk te monitoren. Hetzelfde moet gaan gelden voor alle zakelijke transacties, dus ook die onder de 100 euro. Op deze manier moeten banken ongebruikelijke transactiepatronen makkelijker in beeld krijgen en moet witwassen een stuk moeilijker worden.

Kamerleden zijn kritisch. Het drempelbedrag in de plannen kwam na spijkerhard commentaar door belangrijke adviesorganen van het kabinet. "Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders", schreef de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de Raad van State is niet alleen de privacy in het geding: "Deze monitoring kan ook leiden tot uitsluiting en discriminatie." In dat advies stelde de Raad van State zelfs voor om de gezamenlijke transactiemonitoring te schrappen uit de plannen.

Het kabinet wil graag door met de gezamenlijke monitoring, omdat criminelen complexe netwerken van banken en transacties opzetten en hiermee te makkelijk onder de radar blijven. 

Het kabinet denkt de bezwaren van de adviseurs voldoende te kunnen wegnemen door een aantal extra waarborgen in te bouwen. Of die voldoende zijn voor de adviesorganen is nog niet duidelijk. De Raad van State kan alleen op de nieuwe plannen reageren als de regering om een nieuw advies vraagt. En ook de Autoriteit Persoonsgegevens gaat de aanpassingen pas beoordelen als de wet door het parlement is.

Alles bij de bron; NOS