45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

NRC Commentaar - De Totale Transparantie

Volgens The New York Times maakt de Amerikaanse overheid intussen goede vooruitgang met het BOSS-systeem. Dat koppelt bewakingscamera’s aan databases en herkent dan automatisch gezichten. Het Biometric Optical Surveillance System, zoals het voluit heet, moet de crowd scan mogelijk maken. Het herkennen in een oogwenk van gezochte of verdachte personen in mensenmassa’s.

Intussen maakt in Nederland het College Bescherming Persoonsgegevens zich zorgen over de ‘smart-tv’. Deze toestellen analyseren zonder dat de kijker het in de gaten heeft zijn kanaalkeuzes. Waarna advertenties en kijktips ‘op maat’ volgen. En zo wordt er weer nieuwe informatie toegevoegd aan de berg reeds verzamelde data over het gedrag van de burger. Reizen, bellen, surfen, kopen – en nu dus tv kijken.

Tegelijk breidt ook de surveillance- en controlemacht van de overheid zich uit dankzij nieuwe technieken. Het proces lijkt onbeheersbaar. Het is hier vaker gezegd: we verruilen langzamerhand privacy als maatschappelijke waarde voor de Totale Transparantie...

...De informatiemacht van overheden en instanties over de burger wordt zo groter en groter. Eerder is hier de NSA-affaire gekarakteriseerd als een eenzijdig opzeggen van het sociale contract tussen de burger en zijn digitale overheid. Dat contract berust op een gewogen uitruil van privacy tegen veiligheid, op individuele basis en bij een duidelijk risico of een feitelijke verdenking. Daarvan is steeds minder sprake. Op direct bevel van premier Cameron liet de overheid een laptop van de krant vernietigen. De macht zoekt kennelijk zijn toevlucht tot intimidatie en symbolisch geweld. Onheilspellend.

Het zijn totalitaire ontwikkelingen als deze die relatief laaggeplaatste functionarissen binnen de Amerikaanse overheid als Snowden en Manning voorzagen, en die hen in diepe gewetensnood brachten. Ze lieten duizenden mails lekken. Vooral om te laten zien hoe diep deze overheden al in het leven van burgers doordringen. Hoe onbekend dat is en hoe ontoereikend de controle.

Effectief toezicht, toetsing op rechtmatigheid en interne verantwoording schieten tekort. Dat is het ernstigste probleem, dat zich vermoedelijk niet tot de NSA beperkt. Natuurlijk zijn dergelijke diensten nodig. Maar de burger wil geen overheid die de vrijheid vernietigt uit de behoefte deze te beschermen. Totaal toezicht en 100 procent handhaving horen bij een totalitaire staat. En ook die kent geen totale veiligheid.

Alles bij de bron; pngNRC