De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en adviseert de Eerste Kamer wederom tegen te stemmen.

De WGS, door tegenstanders ook wel 'datasurveillancewet' of 'Super SyRI' genoemd, biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen voor de bestrijding van fraude.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseerde de Eerste Kamer eind 2021 al om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Volgens de privacytoezichthouder zet de wet de deur wagenwijd open voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. Eind 2021 kwam de Raad van State echter met een positief oordeel.

Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt. Daarbij kunnen deze partijen op basis van deze schaduwadministraties 'interventies' met elkaar afstemmen waarin ze handhavend optreden tegen burgers die in hun vizier belanden, aldus de burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won.

Alles bij de bron; Security