In de strijd tegen het internationale terrorisme mogen er concessies gedaan worden aan de privacy van burgers. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag naar aanleiding van de verijdelde aanslag op de Thalys. Driekwart (75%) van de ondervraagden is deze mening toegedaan. Eén op de vijf (20%) vindt dat de bestrijding van het terrorisme nooit ten koste van de individuele privacy mag gaan.

Het kabinet overweegt nu om een aantal concrete maatregelen te nemen die ingrijpen in de privacy. Deze houden onder andere in dat veiligheidsdiensten van iedereen de communicatie, zoals telefoon- en internetverkeer, kunnen bekijken -ook als mensen nergens van worden verdacht. Een meerderheid (59%) van de deelnemers aan het onderzoek steunt deze plannen, een derde (32%) is er tegen. De meeste steun is er onder de achterban van VVD (72%), PVV (69%) en CDA (69%). De ondervraagde kiezers van PvdA, SP en D66 zijn meer verdeeld. Alleen de achterban van GroenLinks is in meerderheid (59%) tegen deze kabinetsplannen.

In het onderzoek werd ook de vraag voorgelegd of grenscontroles binnen de EU opnieuw ingevoerd zouden moeten worden. Zes van de tien (63%) ondervraagden vinden van wel. Drie van de tien ondervraagden (30%) willen de situatie houden zoals die nu is.

De deelnemers zien wel wat in extra veiligheidsmaatregelen op internationale treinen (56%). Daarbij moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan extra controle op bagage. Over extra maatregelen op Nederlandse treinen en stations zijn ze verdeeld. Tegenstanders zeggen dat extra maatregelen veel geld kosten maar aanslagen toch nooit helemaal kunnen voorkomen.

Alles bij de bron; 1Vandaag


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!