EPD

Veel EU-lidstaten zijn voor de invoering van een Europees digitaal patiëntendossier en willen dan ook doorgaan met het European Health Data Space (EHDS). Dit is een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn. Dat heeft demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten (pdf).

Het EHDS zorgt er ook voor dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor secundair gebruik, zoals onderzoek, ontwikkeling van diensten en producten en beleidsvorming. De onderhandelingen over het EHDS zijn nog gaande. Zo is er voorgesteld dat Brussel het aantal categorieën gezondheidsgegevens die via het EHDS kunnen worden gedeeld op termijn kan uitbreiden....

..."Nederland heeft tijdens de Raad benadrukt dat het digitale gezondheid ziet als een fundamenteel onderdeel van de toekomst van onze gezondheidsstelsels. Wat Nederland betreft is het dan ook essentieel om de productieve samenwerking binnen Europa op dit gebied voort te zetten", stelt de minister.

Alles bij de bron; Security