EPD

Met het voorstel voor het oprichten van een European Health Data Space (EHDS) maakt Brussel een einde aan het medisch beroepsgeheim, zo stelt stichting Privacy First. Onlangs liet demissionair minister Kuipers al weten dat door het EHDS medische data van burgers zonder toestemming toegankelijk wordt gemaakt voor derden.

Het EHDS is een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn.

"Volledige medische dossiers, met de meest gevoelige en persoonlijke informatie, kunnen straks door Brussel worden opgevraagd en worden gebruikt voor een breed scala aan doeleinden. Patiënten wordt hiermee de controle over hun medische gegevens ontnomen", aldus Privacy First.

De stichting waarschuwt dat door de opzet van het EHDS zowel overheid als private partijen toegang tot medische dossiers van alle burgers in de Europese Unie krijgen en daarmee komt er ook een einde aan het medisch beroepsgeheim, zo stelt Privacy First. 

In tegenstelling tot de situatie in Nederland, waarbij gezondheidsgegevens voornamelijk alleen met toestemming van de patiënt mogen worden verwerkt, gaat het EHDS-voorstel uit van een andere juridische grondslag, waarbij toestemming niet is vereist. Het gaat zowel om primair als secundair gebruik van gezondheidsgegevens.

Privacy First vreest ook dat de schaal waarop gegevens straks ontsloten worden, enorme risico’s voor de veiligheid en privacy van burgers met zich meebrengt.

Mocht het EHDS er komen, dan is volgens Privacy First de enige bescherming voor patiënten het recht op de vernietiging van hun medische gegevens. Patiënten zullen dan een eigen papieren dossier met zich moeten meedragen waarop zorgpersoneel aantekeningen kan maken.

Alles bij de bron; Security