Het aantal mensen dat toestemming geeft voor het delen van medische gegevens via het landelijk schakelpunt (lsp) neemt rap toe. Er zijn nu bijna 4,9 miljoen unieke burgerservicenummers aangemeld bij het schakelpunt, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Vereniging van Zorgaanbieder voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

De vooraf opgestelde ambitie in het businessplan van de VZVZ is echter nog niet gehaald. Alle aangesloten zorgverleners zouden van 70 procent van de patiëntendossiers aanbieden in 2014. Dat zou nu neerkomen op pakweg 9-10 miljoen dossiers, dus er is nog een weg te gaan.

Het aantal zorgverleners loopt wel grotendeels in de pas met het businessplan. 83 procent van de huisartsen, 89 procent van de apotheken, 96 procent van de huisartsenposten hebben zich aangesloten, en dat is vrijwel even hoog als de gestelde ambitie van 90-100 procent in 2014. Alleen de ziekenhuizen blijven nog achter: 38 procent van de ziekenhuizen heeft zich aangesloten, terwijl het doel voor 2014 op 70 procent was gesteld.

Alles bij de bron; MedischContact


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!