Het vertrek van 3 leden uit het dagelijks waterschapsbestuur gaat gepaard met een afscheidsreceptie. De digitale uitnodiging die hiervoor door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verstuurd, heeft geleid tot een datalek. In het mailtje dat naar alle genodigden is verzonden, zijn de bijna 300 gebruikte e-mailadressen zichtbaar voor de ontvangers. 

De misser wordt beschouwd als datalek, omdat in strijd met de privacywetgeving persoonsgegevens in handen van derden terecht zijn gekomen. Het incident is om die reden geregistreerd in het datalekregister van het waterschap.

Alles bij de bron; NHD