Privacy is een rookgordijn. Een afleidingsmanoeuvre, een complot van politiek en pers om elk serieus gesprek en elke serieuze beslissing over dataverzamelen te ontwijken. Please. Hou toch op met je privacy.

De afgelopen week ging het weer mis. De Vlaamse krant De Morgen vertaalde het in een simpele kop: Nederland gaat burgers ‘profilen’ als echte criminelen. Persoonsgegevens worden bijeen geveegd, overheidsdiensten stellen modellen op waaruit risicomeldingen rollen en voordat je het weet ben je verdacht. 

Met excuses voor het enuntiatieve proza van vandaag, maar het kan geen kwaad te beseffen dat allerlei diensten nu aan de slag gaan met een combinatie van uw arbeidsgegevens, nalevings-, onderwijs-, pensioengegevens, reïntegratie-, schuldenlast-, zorgverzekerings-, handelsgegevens, boetes en sancties, fiscale en identificerende gegevens, huisvestings- en inburgeringsgegevens, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, vergunningen en ontheffingen, gegevens roerende en onroerende goederen.

„De opsomming is zo ruim dat er nauwelijks een persoonsgegeven te bedenken is dat er niet onder valt”, zegt de Raad van State. In zo’n overvloed van data vind je altijd wel wat, vooral als je niet speciaal naar iets zoekt. Dat is wat de term phishing in deze samenhang betekent: wie ongericht in het leven van een burger gaat neuzen, stuit onvermijdelijk op iets slechts. In combinatie met onbetrouwbaarheid van de data, onbetrouwbaarheid van de systemen en de al genoemde onbetrouwbaarheid van het menselijk individu leidt dit tot een hoogst onveilige samenleving.

Praat me dus niet over privacy. De veiligheid van de burger is in het geding en de rechtsstaat. Door exclusief over een privacyprobleem te praten, bagatelliseer je. Negeer je dat niet alleen deze wijzigingswet, maar de hele nieuwe ontwikkeling druk zet op de veiligheid van de burger en de bescherming die principes als het legaliteitsbeginsel en het nondiscriminatiebeginsel bieden.

Het totalitarisme rolt over het land zonder dat ook maar één politicus met zijn ogen knippert.

Als het parlement over deze omslag niets weet te zeggen, is het geen knip voor de neus waard. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het parlement weet niets te zeggen.

Het is geen knip voor de neus waard.

Alles bij de bron; NRC [DigiAbo]


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!