De fiscus heeft sinds 1 mei al 821 keer gebruikgemaakt van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank. De databank bevat enkel de namen van de eigenaars en de rekeningnummers, geen rekeningsaldi. De belangrijkste doelstelling ervan is de fiscus toe te laten efficiëntere controles uit te voeren. Via de databank komt de fiscus in één oogopslag te weten bij welke banken hij informatie moet opvragen als hij het dossier van een belastingplichtige verder wil onderzoeken.

Alles bij de bron; DeMorgen


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!