Sinds 1 juli 2023 legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een database aan met gegevens van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 ggz-hulp ontvingen. Mensen die dit betreft en daar bezwaar tegen hebben, zouden door middel van een privacyverklaring de deling kunnen voorkomen.

Belangenvereniging MIND waarschuwt er voor dat een privacyverklaring achteraf indienen er niet toe leidt dat gegevens ook daadwerkelijk worden verwijderd. ”Opnieuw wordt hiermee het vertrouwen in de overheid geschaad.”...

....Bij de totstandkoming van deze maatregel zijn ook al grote fouten gemaakt, zo bleek eerder al uit onderzoek van Argos.

In een mailwisseling tussen MIND en de NZa, die is ingezien door Argos, is duidelijk geworden dat mensen ook achteraf niet meer kunnen voorkomen dat hun gegevens worden gedeeld.

Zodra de gegevens zijn opgestuurd door de behandelaar, zijn deze niet meer uit de dataset te halen.

Ook speelt mee dat clienten niet op tijd geinformeerd zijn over het voornemen deze gegevens te delen. MIND: “De privacy van mensen had alleen beschermd kunnen worden als zij voor de gegevensdeling goed voorgelicht waren en vooraf de privacyverklaring tekenden. Opnieuw wordt hiermee het vertrouwen in de overheid geschaad. Wij vinden dit een zeer ernstige zaak en gaan hierover in gesprek met de NZa.”

Mensen die zorg nodig hebben en tijdens die zorg persoonlijke gegevens delen, moeten volgens de belangenvereniging de absolute garantie krijgen dat vertrouwelijk met hun gegevens wordt omgegaan. “Dit voorbeeld geeft aan hoe het niet moet. Dit schaadt het vertrouwen in de ggz en in het ergste geval kan dit leiden tot zorgmijding. MIND pleit ervoor om bij toekomstige gegevensverzamelingen binnen de ggz, vooraf toestemming aan burgers te vragen.”

Alles bij de bron; NPORadio1