45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Dutch Filmworks krijgt toestemming gegevens uploaders vijf jaar te bewaren

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft filmdistributeur Dutch Filmworks toestemming gegeven om privégegevens van torrentgebruikers te verzamelen en voor maximaal vijf jaar op te slaan. Die vijf jaar valt samen met de termijn waarbinnen een bedrijf een schadevergoeding mag vorderen. 

Het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is definitief, maar er is een mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dat moet binnen zes weken. AP heeft het besluit in de Staatscourant gepubliceerd en een uitlegop de eigen site gezet. DFW heeft een protocol voor de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd.

Alles bij de bron; Tweakers