45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Adviescollege Actal: publicatie BTW-nummer eenmanszaak is schending privacy

Eigenaren van eenmanszaken hebben een probleem als zij – zoals verplicht is – hun BTW-nummer openbaar maken op hun website. Dat is schending van de privacywetgeving, schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk Actal in een advies aan minister Blok (Veiligheid en Justitie).

“De verplichting tot openbaarmaking van het nummer betekent dus een verplichting tot openbaarmaking van het BSN. Dit lijkt niet in overeenstemming te zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)”, aldus Actal. Collegevoorzitter Jan ten Hoopen: “Op die manier staan de eenmanszaken voor een onoplosbaar dilemma: enerzijds verplicht de overheid ze om hun BTW-nummer en daarmee hun BSN openbaar te maken, en anderzijds raadt de overheid dat met klem af met het oog op identiteitsfraude.”

Actal adviseert eenmanszaken om gewoon uit te zonderen van de plicht. “Zo’n uitzondering maakt het nog steeds mogelijk om de onderneming achter de website te vinden, want dit kan immers ook op basis van andere informatie (zoals het KvK-nummer). En het BTW-nummer blijft beschikbaar voor de zakelijke relaties van de eenmanszaak, want dat staat op de factuur.”

Alles bij de bron; AV