45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Kamerbrief met reactie op vragen ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Minister Schippers (VWS) stuurt een pdfreactie aan de Tweede Kamer op de vragen over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders.

Alles bij de bron; RijksOverheid