Het kabinet zal deze week een voorstel bespreken om onbeperkt gegevens van burgers voor allerlei doelen te mogen koppelen, waardoor de Wet bescherming persoonsgegevens gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld, zo waarschuwt privacywaakhond Privacy Barometer.

 Volgens de minister van Veiligheid en Justitie is fraude een groeiend probleem in Nederland en is het daarom noodzakelijk alle beschikbare gegevens van burgers te koppelen, hij stelt dat er geen principiële redenen zijn om de overheid het gebruik van profileringstechnieken te ontzeggen. "Om de enkele reden dat deze inbreuk maakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer."  

Om dit een algemeen principe voor alle sectoren en werkvelden in Nederland te maken wil de minister dit via een kaderwet vastleggen. "Zonder het nu uit te werken voor specifieke sectoren of werkvelden. Met de wet kan de minister dan later zelf bepalen welke gegevens in welk werkveld aan elkaar geknoopt mogen worden en dat op elk moment uitbreiden als hij dat nodig vindt. Hij hoeft de Tweede Kamer daarvoor dan niet meer om goedkeuring te vragen", zo laat Privacy Barometer weten. 

"Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn, hoe gedetailleerder het gedrag in kaart kan worden gebracht. Afwijkend gedrag is verdacht, want dat zou op fraude kunnen wijzen", aldus Privacy Barometer. Er zouden niet alleen gegevens die de overheid van burgers heeft moeten worden gekoppeld, maar ook informatie waar bedrijven over beschikken. Het afstaan van deze gegevens zou verplicht worden. Gegevens die vervolgens via "moderne analysetechnieken" worden geanalyseerd.

De privacyorganisatie stelt dat de minister, net als met de bewaarplicht, de noodzaak voor deze wetgeving niet onderbouwt. Zo worden geen cijfers over de omvang van fraude genoemd en of er echt sprake van groei is. Ook worden de soorten van fraude niet genoemd en ook niet voor welke fraude dit voorstel een oplossing zou kunnen zijn en welke niet.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha