In de Hofstad is de afgelopen week flink wat aandacht geweest voor privacyproblemen. Zo kwamen het inmiddels afgekeurde reisregisterplan, de omzeiling van het medisch beroepsgeheim, de justitiële hackbevoegdheid en schendingen van de cookiewet aan de orde. Daarnaast kwamen er antwoorden op de klachten van hackers en de fraude bij de staatsloterij. Tot slot zijn er ook vragen gesteld over privacyschendingen door Sociale Zaken.  

Naar aanleiding van vragen van het lid Schouw (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie is nu duidelijk dat het Travel Information processing System (TRIPS) definitief niet wordt ingevoerd. Het plan van Opstelten was om een groot aantal reisgegevens van alle Nederlanders structureel aan de overheid te verstrekken in het kader van bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. Een stap in het kader van ‘het doel heiligt alle middelen?’

...Afgelopen tijd is er via verschillende media bekend geworden dat het ministerie van Sociale Zaken mogelijk de wet heeft overtreden door sinds 2008 zonder wettelijke basis databanken te koppelen en te analyseren om belasting en uitkeringsfraude op te sporen. Hiervoor gebruikten ze het programma Black Box. De werking van het programma, dat inmiddels is omgedoopt tot SyRI (Systeem Risico-Indicatie) is pas afgelopen jaar in een wet vastgelegd. Sociale Zaken geeft toe dat er zonder wettelijke basis is gehandeld maar geeft als verweer dat het CBP toezicht hield op dit programma. Het CBP weerspreekt dit echter.

Gesthuizen en Ulenbelt (beiden SP) willen duidelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over of het CBP wel of geen toezicht heeft gehouden. Verder vragen zou zich af wie er heeft besloten om zonder wettelijk basis, gegevens aan elkaar te koppelen om fraude op te sporen.

Hier is het vorige week echter niet bij gebleven. Zo werden er ondermeer vragen over ‘Big Brother 2.0 en het schriftelijkheidsvereiste dat telemarketeer Pretium lijkt te hebben overschreden.

Alles bij de bron; SOLV [longread]


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!