Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil niet openbaar maken hoeveel personen en organisaties door de AIVD zijn afgeluisterd, ook al was de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wel voorstander van openbaarmaking. De aantallen zouden volgens de bewindsman zicht geven op de actuele werkwijze van de AIVD en daarmee als staatsgeheim moeten worden aangemerkt. 

Wel mag de Commissie laten weten dat het gemiddeld aantal afgeluisterde personen en organisaties met 11% is toegenomen ten opzichte van het vorige onderzoeksjaar.

Uit het rapport komt verder naar voren dat een aantal afluisteroperaties van de AIVD in de periode van september 2012 tot en met augustus 2013 onrechtmatig was. Zo werd er onder andere bij twee operaties langer afgeluisterd dan toegestaan was en is bij vier operaties de afluisterbevoegdheid tegen mensen die geen doelwit waren ten onrechte niet op hun naam gezet, maar op de naam van het doelwit zelf.

Uit het rapport blijkt verder dat de AIVD communicatie via duizenden e-mailadressen en telefoonnummers onderschept en analyseert die via onder meer via satellietcommunicatie wordt verstuurd. Ook daarbij ging de inlichtingendienst af en toe in de fout. Zo struint de AIVD in de verzamelde communicatie naar relevante data, zonder dat de minister daar toestemming voor heeft gegeven.

Plasterk stuurde het rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dinsdag naar de Tweede Kamer. De ontbrekende gegevens zal hij wel prijsgeven aan de zogeheten commissie-Stiekem, waarin de fractievoorzitters zitten. Maar zij mogen de geheime informatie op hun beurt niet delen, ook niet met hun eigen fractie.

D66-Kamerlid Gerard Schouw is hier verbolgen over en gaat Plasterk vragen stellen. Volgens hem heeft de Kamer lange tijd aangedrongen op verbetering van de rapporten, omdat die vaak "vaag en verhullend'' waren. De minister heeft volgens hem alleen inzagerecht en geen recht om teksten inhoudelijk aan te passen.

Alles bij de bronnen; Tweakers, SecuritySecManagement


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!