45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Nederlands e-bookbeleid heeft geen enkele zin

Astrid Oosenbrug, Kamerlid voor de PvdA, heeft eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en de minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het schandalige plan van Stichting Brein en het Centraal Boekhuis om alle kopers van e-books te registreren en die gegevens ook nog eens twee jaar te bewaren.

Van de diverse privacy-waakhonden die dit land bezit is tot dusver over deze affaire niets vernomen. Nu wel van Astrid Oosenbrug en wij begrijpen ook wel waarom: zij was, voor ze Kamerlid werd in 2012, op een groot aantal plekken systeembeheerder en snapt dus, in tegenstelling tot nogal wat andere digibete Kamerleden, wel wat de gevolgen van dit snode plan zijn.

Stichting Brein en het Centraal Boekhuis denken met de nieuwe maatregel piraterij van e-books tegen te gaan, hoewel iedereen weet dat het vooral het getreuzel van de uitgevers en de absurd hoge prijzen zijn die (ook de goedwillende) lezer naar illegale downloads leiden.

De vragen van Oosenbrug bevatten twee angels waarmee het ministerie van Veiligheid en Justitie danig in zijn maag zal zitten. De eerste angel is de centrale positie van het Centraal Boekhuis dat voor zo’n beetje alle e-bookverkopers de distributie gaat regelen. Oosenbrug betwijfelt blijkens haar vragen of er in dit geval nog wel sprake is van een vrije markt.

Misschien nog wel belangrijker: Oosenbrug wil van de minister weten of het onder Nederlands recht is toegestaan om e-books door te verkopen, zoals je dat met een gelezen papieren boek ook doet. Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord op die vraag want dat veronderstelt dat de ‘koper’ van een e-book het ook daadwerkelijk in zijn bezit heeft en niet, zoals nu, alleen een licentie om te lezen aanschaft. Dat zou betekenen dat het hele model van e-bookverkoop op de schop moet, iets waar wij hartstochtelijk voorstander van zijn.

Wij wensen mevrouw Oosenbrug veel succes met haar eenzame strijd maar eigenlijk voert ze die op de verkeerde plek. In Europa moet ze zijn, bij Neelie Kroes waarvan we de laatste maanden op dit gebied eigenlijk zo goed als niets hebben vernomen. De grote vragen op het gebied van e-books vragen om een Europese aanpak. 

Alles bij de bron; HPdeTijd