In de periode 2011-2013 vond in de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een pilot plaats van een aanpak gericht op verkeersveelplegers. Door gericht gebruik te maken van persoonsinformatie uit beschikbare registraties van de politie is aan deze verkeersveelplegers een brief gestuurd waardoor zij uit de anonimiteit zijn gehaald. 

Uit het rapport;

Waarschuwingsbrief verkeersovertreders-1

Ondanks de beperkte respons van 60 deelnemers op 724 verstuurde verzoeken trekken de onderzoekers de volgende conclusie; "...het uit de anonimiteit halen blijkt te werken. Het aantal boetes van de veelplegers is na één jaar 35 procent lager. Bij een zelfde groep, die geen brief ontving, is de daling van het aantal boetes slechts drie procent."

De onderzoekers bepleiten om de pilot uit te breiden naar andere regio’s en daarbij gericht en gestructureerd te werk te gaan. Voor een optimaal resultaat kan de aanpak bijvoorbeeld op een aantal punten worden gewijzigd. Het belangrijkste aspect is dat niet alleen de snelheidsovertreders met de aanpak moeten worden bereikt, zoals in de pilot het geval was, maar juist met name de verkeersveelplegers die zich schuldig maken aan ‘hufterig’ rijgedrag. Deze groep verkeersveelplegers verdient de aandacht van politie, omdat eveneens uit het onderzoek blijkt dat er een verband is tussen hufterig rijgedrag en criminele antecedenten.

Aalles bij de bronnen; CCV & Intraval


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!