Het CBP handhaaft de last onder dwangsom tegen het GVB. Dit betekent dat het GVB de bewaartermijnen voor reisgegevens van studenten moet aanpassen. Het GVB heeft toegezegd aan deze eis te zullen voldoen. 

Het GVB heeft in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom gesteld dat de reisgegevens van studenten geen persoonsgegevens zijn en dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarom niet van toepassing is. Bovendien achtte het GVB het vertrouwensbeginsel geschonden, omdat het CBP in dit besluit een ruimer begrip ‘persoonsgegevens’ zou hanteren dan in een eerder onderzoek in 2007.

Het CBP weerlegt deze argumenten. Volgens de wet is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon een persoonsgegeven. Het CBP geeft aan dat identificatie van de persoon op verschillende manieren kan plaatsvinden. Bij de constatering dat het hier om persoonsgegevens gaat speelt een rol dat de reisgegevens gedetailleerde informatie geven over het reisgedrag van studenten. Ook weerlegt het CBP het argument dat het in dit besluit een ruimer begrip ‘persoonsgegevens’ toepast.  

Alles bij de bron; cbp 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha