De Nederlandse regering heeft zijn zorgen geuit naar de nieuwe voorzitter van de EU, Cyprus, over een discrepantie in de Europese regelgeving op het gebied van databescherming via de Data Protection Regulation en de Data Protection Directive. Beide regelingen zouden niet goed op elkaar aansluiten, waardoor

...

Buitengewoon opsporingsambtenaren hebben per 1 oktober 2012 te maken met aanvullende eisen die worden gesteld aan de basisbekwaamheid. Er wordt een systeem van permanente her- en bijscholing voor boa’s in de openbare ruimte ingevoerd.

Daarnaast is de circulaire 'domeinen bijzondere

...

 

Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct doorsturen naar de meldkamer van de politie. Dat hebben VVD en PvdA afgesproken in het deze week gepresenteerde regeerakkoord.

De paragraaf Veiligheid en Justitie opent met de zin dat veiligheid een kerntaak

...

Beveiligingslekken kunnen voortaan allemaal via een standaard online procedure worden gemeld bij de grote telco's. Zes aanbieders (KPN, T-Mobile, Tele2, Vodafone, UPC en Ziggo) openen allemaal op hun website een soortgelijke plek waar iedereen lekken kan melden. Dat kan desgewenst ook anoniem.

De

...

De wietpas verdwijnt. Klanten van coffeeshops moeten straks nog wel een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning en een uittreksel uit het bevolkingsregister laten zien om aan te tonen dat ze in Nederland wonen.

Dat staat in het maandag gepresenteerde regeerakkoord van VVD en PvdA. Veel gemeenten

...

Het kabinet Rutte II wil volgens het regeerakkoord cybercriminelen harder aanpakken, online privacy beter beschermen, maar ook de bewaartermijn van internetgegevens verlengen.

Wat online privacy betreft zal het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer bevoegdheden krijgen om deze te

...

In mijn brief van 4 juni 2012 heb ik uw Kamer gemeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het bedrijf Morpho BV heeft gevraagd maatregelen te treffen die ook voorzien in het theoretische geval dat persoonsgegevens aan Amerikaanse autoriteiten moeten worden

...

De e-gates zijn uitgerust met technologie voor gezichtsherkenning die de identiteit van de passagier controleert, voor deze verder mag reizen. De technologie herkent ook valse paspoorten en waarschuwt douanebeambten als mensen op nationale of internationale lijsten staan geregistreerd. 

Als één van de

...

Anonymous heeft naar eigen zeggen 89 kinderpornosites offline gehaald. "Nu hebben we goed nieuws en slecht nieuws. We hebben succesvol 89 kinderpornosites van de .webs service aangevallen en verwijderd. Het slechte nieuws is dat we na een aantal Google zoekopdrachten nog eens 197.000

...

Rusland, China en een groep andere landen willen dat de Verenigde Naties (VN) de controle van het internet overnemen. Het voorstel stuit op verzet van de Verenigde Staten en westerse landen. Het beheer van het internet is nu grotendeels nog vrij en deels in handen van de grondlegger, de Verenigde

...

Het veiligheidsbeleid in Nederland kost per hoofd van de bevolking 767 euro per jaar. De helft daarvan wordt besteed aan preventie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid. 

Sinds 2005 werd er meer uitgegeven aan de 'veiligheidszorg' in Nederland. In 2005 stond het

...

Volgende week behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel om misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken, maar de voorgestelde centrale prostitutie-database kan allerlei nieuwe problemen met zich meebrengen. Daarvoor waarschuwt privacywaakhond Privacy First. Niet alleen zal een verplichte

...

Een hacker is erin geslaagd om 3,6 miljoen social security numbers (de Amerikaanse versie van sofinummers) te bemachtigen uit een database in de Amerikaanse staat South Carolina. Daarnaast zijn er 387.000 creditkaartnummers ontvreemd. De hack treft daardoor driekwart van de totale bevolking van de

...

Sinds 1 juli 2011 kan de Belastingdienst u een informatiebeschikking geven. Deze beschikking zal de inspecteur geven als u weigert om de door hem gevraagde informatie te verstrekken. Het voordeel van deze beschikking is dat u deze kunt aanvechten bij de rechter. Die zal dan beoordelen of het

...

Enkel na de nationalisering zal het sociale netwerk gebruikersrechten beschermen en waardevolle gegevens delen met onderzoekers...

...Er bestaan drie goede redenen voor deze drastische verandering: de ernstige schending van de privacy aanpakken, het sociaal netwerk de mogelijkheid geven zijn

...