Zorgverzekeraars verwerken in hun bedrijfsuitoefening persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid. Om een zorgvuldige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens te waarborgen heeft Zorgverzekeraars Nederland een gedragscode opgesteld. Deze Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens

...

3
Welke regels gelden er ten aanzien van het afgeven van een medisch dossier ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek? 

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een patiënt aan anderen mag verstrekken die daarop geen recht hebben. Het medisch beroepsgeheim

...

Antwoord: Privacy is net als porno - iedereen weet wat het is, maar niemand kan het echt definiëren. De beste definitie vind ik nog steeds "het recht met rust gelaten te worden". Onder juristen is "de persoonlijke levenssfeer" de gebruikelijke term, maar dat zie ik meer als een synoniem dan als

...

Reddit is een van de meest activistische tegenstander van de zeer vergaande wet die Amerikanen het recht geeft zonder tussenkomst van een rechter of een overheidsinstantie buitenlandse sites te blokkeren op beschuldiging van overtreding van het copyright. Tegenstanders van SOPA noemen het een

...

De KLPD heeft een systeem aangeschaft om verdachte informatie van openbare bronnen te verzamelen. De regio Twente gaat er als eerste mee aan de slag. Het systeem CY-Humint (Cyber Human Intelligence) wordt geleverd door Athena GS3 Security Implementations Ltd in  Israël. 

Volgens Athena wordt het speuren in

...

Ziggo en Xs4all moeten The Pirate Bay blokkeren

Ziggo en Xs4all moeten The Pirate Bay blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een bodemprocedure die door Stichting Brein was aangespannen. Binnen tien werkdagen moeten de twee providers de toegang tot The Pirate Bay, die in

...

De Europese Commissie maakt op dit moment plannen om het Data Retention Directive te herzien, de Europese richtlijn voor de bewaarplicht. Providers zijn verplicht gegevens van hun klanten, zoals ip-adressen en andere metadata, voor een bepaalde tijd op te slaan. Die data is bedoeld voor

...

"2012 zal een veeleisend jaar worden", aldus EDPS Peter Hustinx. Met name op het gebied van privacywetgeving en andere onderwerpen waar privacy een rol speelt, staat er veel te gebeuren.

Hustinx zal zijn aandacht over drie onderwerpen verdelen: de herziening van het juridische raamwerk voor

...

De Chinese firewall is in staat om Tor-verbindingen te detecteren en vervolgens te sluiten, zo hebben beveiligingsonderzoekers ontdekt. Tor is anonimiseringssoftware waar internetgebruikers anoniem mee kunnen internetten. Het wordt gebruikt in landen als China, om toegang tot door de overheid

...

 Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakt donderdag met Duitsland afspraken over samenwerking bij het bestrijden van grensoverschrijdende fraude met uitkeringen en illegale arbeid. 

Nederland heeft binnen Europa eerder ook al afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van fraude in de sociale

...

Het stopzetten van het experiment is het gevolg van een landelijk besluit om de proef te beëindigen. De camerabeelden bleken onder de maat. Agenten op de fiets kregen aan hun helm een camera gemonteerd omdat gemaakte beelden gebruikt zouden kunnen worden bij het opsporen en aanhouden van

...

Gebruikers die de Engelse versie van de zoekmachine gebruiken terwijl ze ingelogd zijn, zullen vanaf vandaag andere resultaten krijgen. Zo zal er ook persoonlijke informatie van vrienden getoond worden, of van profielen op sociaalnetwerksites die bezoekers wel eens zouden kunnen interesseren. 

Gebruikers

...

Consumenten die in winkelcentra via hun mobiele telefoon worden gevolgd, moeten hier eerst toestemming voor geven. Daarvoor pleit de Britse burgerrechtenbeweging Big Brother Watch bij monde van Nick Pickles. 

Verschillende Britse winkelcentra gebruiken de technologie van FootPath om de bewegingen

...

De commissie burgerlijke vrijheden bespreekt op donderdag de regels voor het verzamelen, opslaan en gebruik van gegevens over passagiers die de EU binnenkomen of verlaten in het kader van bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. Maatregelen om nieuwe cybercriminaliteit aan te pakken en

...

Er zijn uitbreidingen voor Google Chrome en Android smartphones uitgekomen die consumenten waarschuwen voor producten en websites van bedrijven die de omstreden Amerikaanse SOPA-wetgeving steunen. 

De gratis 'No More SOPA' Android app is ontwikkeld door een groep studenten van de Universiteit van

...