AMSTERDAM - De helft van de Amerikanen met een profiel op sociale netwerksites als Facebook en MySpace maakt zich zorgen om hun privacy. Bijna een kwart zegt zelfs zeer bezorgd te zijn.
Het onderzoek van het Marist College Institute for Public Opinion laat zien dat vooral mensen boven de 60 zich...
De Europese privacytoezichthouders, waaronder het CBP, hekelen de opslag van telecomgegevens. Sommige landen bewaren teveel data en te lang; tot wel 10 jaar.De diverse landelijke toezichthouders, verenigd in de Artikel 29 werkgroep, concluderen in een uiterst kritisch rapport dat de uitwerking van...
Google zet zijn activiteiten door in China en komt tot een compromis met de overheid over de wijze waarop het zijn zoekdiensten mag aanbieden. Kort voor het weekend besloot de Chinese overheid dat het Googles licentie als ‘internet content provider’ voor onbekende duur verlengt. Hiermee komt op...
D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld lanceerde afgelopen week een spectaculair voorstel: ze wil lidstaten van de Europese Unie schorsen zodra die de Europese grondrechten niet in acht nemen. Ze had ook al meteen voorbeelden. Italië en Tsjechië komen in aanmerking omdat ze de persvrijheid en...

Uit een bevraging van tienduizend schoolkinderen door de Universiteit Gent blijkt dat zogeheten risicogedrag van jongeren online weer toeneemt.

Onder risicogedrag verstaat men onder meer chatten met mensen die je niet kent, of foto's en adressen doorgeven. Dat laatste is de afgelopen jaren

...

Het bewakingssysteem Sigard, ontwikkeld door het Nederlands bedrijf Sound Intelligence, wordt gebruikt om geluid op te vangen, vooral in gevangenissen en stadscentra. Het systeem is in staat om een agressieve toonzetting in gesprekken te herkennen en kan worden gekoppeld aan

...

Het Europees parlement stemt vandaag in met de overdracht van Europese bankgegevens aan de VS. Er moest wel hard over worden onderhandeld. De twee continenten worden gescheiden door een fundamenteel verschillende kijk op persoonsgegevens. „De EU neemt privacy serieus en de VS niet.”

In de VS zijn

...

Een Duitse ambtenaar heeft woensdag juridische actie tegen Facebook aangekondigd. De sociale-netwerksite wordt ervan beschuldigd ook persoonlijke gegevens op te slaan van mensen die Facebook niet gebruiken.

De zaak draait om de privacysettings van Facebook. Eerder al maakte Facebook het voor

...

Jonge vrouwen worden steeds afhankelijker van sociale media en nemen het niet zo nauw met hun eigen privacy. Dit blijkt uit een onderzoek...

...39 procent van de ruim 1600 ondervraagde vrouwen zegt verslaafd te zijn aan het sociale netwerk Facebook. Eenderde van hen kijkt meteen op Facebook

...

Nederlanders moeten opnieuw kunnen aangeven of ze in het EPD willen worden opgenomen of niet, dat heeft de Eerste Kamer in een aangenomen motie verzocht. Een landelijke opt-in-regeling invoeren is lastig volgens demissionair minister Klink.

Het is nog onzeker of en in welke vorm het EPD wordt

...

De Eerste Kamer heeft demissionair minister Klink gisteren opgedragen de ontwikkeling van het landelijke (EPD) stil te leggen. Daarmee heeft de Senaat de bewindsman een gevoelige slag toegebracht...

...Praktisch alle fracties waren zeer kritisch over het optreden van Klink. PvdA-senator Tan sprak

...

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken gaat de TU Delft onderzoek doen naar de omvang van botnetbesmetting in Nederland. Ook de infectiegraad per providernetwerk wordt gemeten.

Met het onderzoek wil het ministerie naar eigen zeggen inzicht verkrijgen in de aard en omvang van het

...

Het nieuwe sociale netwerk dat jongeren moet betrekken bij de EU, gaat lichtzinnig om met de privacy van de leden.

...In de algemene voorwaarden staat dat gebruikers met het posten van berichten, het uploaden van files of elke andere vorm van communicatie op de site, de gebruiker het bedrijf

...

Een onbeveiligde laptop met de gegevens van 13.000 Britse boeren is gestolen bij een organisatie die de zuivelmarkt moet verbeteren. Op de ontvreemde machine stonden de namen, adresgegevens, quota details, transactie referentienummers en telefoonnummers van duizenden boeren...

...De laptop werd op 9

...
De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 juli met de aanvaarding van drie moties een rem gezet op de verdere ontwikkeling van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Onder verwijzing naar zijn demissionaire status verzette minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niet tegen de...