Antwoord van minister Hirsch Ballin:

4)

Bent u van mening dat het Nederlands Parlement op deze wijze voldoende betrokken is bij de besluitvorming? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om dit alsnog te realiseren?

Antwoord
Het is mijn bestendige inzet,

...

Hackers zijn erin geslaagd het betalingssysteem van een Amerikaanse hotelketen te hacken en hebben daarbij een onbekend aantal creditcardgegevens gestolen. Gasten die bij 21 van de 30 Destination hotels verbleven zijn mogelijk slachtoffer geworden.

.Alleen de systemen waar fysieke creditcards

...

De vakantie staat voor velen weer voor de deur. En daarmee ook het veelvuldig gebruik van de creditcard. Ligt u wel eens wakker vanwege angst dat uw creditcard wordt gestolen? Of denkt u dat het zo’n vaart niet zal lopen?...

... Helaas, als dit uw gedachtegang is, dan loopt u achter de feiten

...

Het komt incidenteel voor dat gesprekken tussen advocaten en hun cliënten in gevangenissen per ongeluk opgenomen. Als het is gebeurd, was het voor de politie niet direct duidelijk dat het om een advocaat ging die op bezoek kwam.

Zodra dit wel bekend is, worden opnamen gestopt en gemaakte opnamen

...