De Eerste Kamer wil dat er rond het elektronisch patiëntendossier (EPD) geen onomkeerbare stappen worden gezet en ziet het liefst dat artsen en andere zorgverleners zich voorlopig niet aansluiten voor de uitwisseling van medische gegevens, tot de senaat zich over het hele wetsvoorstel heeft kunnen

...

Personal note; dit nieuws is er eerder dan ik verwachtte :)

Op de twee luchthavens van Dubai zullen geen bodyscanners worden ingezet, omdat ze in tegenspraak met de islam zijn. Dat meldden lokale media op basis van het hoofd van de veiligheid van de luchthavens, Ahmad Mohammad Bin Thani...

...De

...

Op 18 januari 2010 vond een burger in Den Haag patiëntenkaarten van de District Psychiatrische Dienst (DPD) op straat. De kaarten bevatten medische en strafrechtelijke gegevens van (voormalig) gedetineerden...

...Uit het onderzoek bleek dat de patiëntenkaarten met medische en strafrechtelijke gegevens

...

De Amerikaanse regering heeft een nieuwe maatregel uitgevaardigd die journalisten, reporters, bloggers en fotografen verplicht op ten minste 20 meter afstand te blijven van olieraffinaderijen, boorplatformen, olieschepen en opruimingswerkers in de Golf van Mexico. Wie dat niet doet riskeert een

...

Vrijbit heeft juist voordat de eerste kamer gaat stemmen over de EPD-moties een laatste brief gestuurd.

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Dinsdag 6 juli komt u voor de laatste keer voor de zomervakantie bijeen. En net als de afgelopen jaren is het aan u om op de valreep van het reces uw oordeel te vellen

...

De opt-in-verplichting op cookies is geschrapt uit het voorstel tot wijziging van de nieuwe Telecomwet. Op aandringen van onder meer ICT~Office berust de wetgever in de huidige praktijk, waarbij de gebruiker die geen cookies wenst, een cookieblokkering in zijn webbrowser activeert.

Het doorlopend

...

FedEx is zeven cd's met 138.000 patiëntendossiers van een Amerikaans ziekenhuis kwijtgeraakt. De datadragers werden tussen 16 en 24 maart naar het Lincoln Hospital gestuurd, maar kwamen nooit aan.

Op de cd's stonden gezondheidsinformatie en persoonlijke gegevens, zoals adres, social security

...

Eurlings is niet van plan om in het kader van privacybescherming ov-websites onder de rijksoverheid te laten vallen. Hij is wel voorstander van een meldplicht.

Dat zegt Eurlings in een antwoord op Kamervragen van GroenLinks en SP. De partijen stelden vragen na het lekken van gegevens van 168.000

...

Ondanks een intensieve campagne voor meer transparante onderhandelingen over het anti-piraterijverdrag ACTA, blijft een nieuwe concept-tekst geheim. De verwachting was dat na de afronding van de onderhandelingen in Luzern vorige week opnieuw een tekst zou worden gepubliceerd.

Volgens Michael Geist

...

De minister van Justitie wil weten welke gebruikersgegevens van de iPhone, iPad en andere apparaten en software Apple opslaat, hoe lang men deze bewaard en waarvoor Apple ze gebruikt.

Volgens de minister bestaat het gevaar dat Apple profielen over gebruikers aanlegt zonder dat zij dat weten. In

...

Nee, onze afkomst staat niet expliciet in ons paspoort vermeld. Maar in de praktijk hebben we al een soort etnische registratie. Iedereen die in Nederland woont, staat in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), inclusief in welk land de ouders geboren zijn...

...het CBS, de verzamelaar van

...

Het stadsbestuur van Ronse besliste onlangs om extra camera’s te plaatsen in de binnenstad. Via een poll vroegen we onze lezers wat zij daarvan vonden. Schendt het de privacy of bevordert het de veiligheid?

Hoe meer camera’s hoe liever, lijkt wel de boodschap. Maar liefst 93 % van de deelnemers

...

Motie-Tan (PvdA) c.s. over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen over het elektronisch patientendossier en het Landelijk Schakelpunt (EK 31.466, K)

In deze motie wordt de regering verzocht alle voorbereidende activiteiten voor het elektronisch patientendossier (EPD) en specifiek de

...

Financiële instellingen als banken en verzekeraars geven hoge prioriteit aan informatie-beveiliging , toch heeft meer dan 50 % van de instellingen het afgelopen jaar ten minste één beveiligings-incident gehad. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte onder meer dan 350 financiële instellingen

...

Facebook gaat gezichtherkenningssoftware gebruiken om het gebruikers makkelijker te maken foto's te 'taggen'. Maar willen we wel herkend worden door Facebook?

...Daarmee worden alle gezichten op Facebookfoto's automatisch gemarkeerd, en de eigenaar van de foto gevraagd die gezichten van een naam

...