Tachtig procent van de Nederlanders vindt het goed dat de politie in sociale netwerken als Facebook en Hyves neust, op zoek naar openbare persoonsgegevens om te gebruiken bij opsporing. In het geval van de Belastingdienst vindt zestig procent dit oké. Dat blijkt uit een enquête die donderdag werd

...

Het Nederlandse bedrijf priv-ID, een spin-out van Philips Research, brengt een systeem op de markt waarmee vingerafdrukken in versleutelde vorm zijn op te slaan en met elkaar te vergelijken.

Lees het volledige artikel uit 'de Ingenieur' hier als PDF

Van de website; www.rotterdam.nl

Stadsmariniers werken in de frontlijn aan de veiligheid van Rotterdam. Als overlast en onveiligheid niet met gangbare maatregelen kunnen worden opgelost, gaat de stadsmarinier aan het werk. Het zijn in feite breekijzers, smeerolie en trekkers tegelijk.

De

...

De Amerikaanse muziekindustrie stelt dat PCMag.com internetgebruikers aanzet om muziek te stelen. De aanleiding? De technologiesite publiceerde een artikel met alternatieven voor het veroordeelde LimeWire.

Een tiental belangenverenigingen van de Amerikaanse muziekindustrie, waaronder de RIAA,

...

Antwoord op vragen over een centrale database van bankgegevens

Op mijn ministerie is tijdens een ambtelijke beleidsverkenning de gedachte
opgekomen om te onderzoeken of het wenselijk zou zijn een centraal
raadplegingspunt te realiseren waar naam, adres en woonplaatsgegevens (naw-
gegevens) van

...

Kroes stelt dat men door cloud computing controle verliest over persoonsgegevens. Omdat de Europese Unie de bescherming van persoonsgegevens als een fundamenteel recht ziet, is actie vereist. Kroes gelooft dat meer onderzoek nodig is om de beveiligingsaspecten van cloud technologie te verbeteren.

...

De Minister van Justitie en Veiligheid werkt aan een voorstel dat de bevoegdheden van politie en justitie om cybercrime aan te pakken moet uitbreiden. Dat blijkt uit de antwoorden van Ivo Opstelten op vragen van PvdA-kamerlid Jeroen Recourt. Het voorstel om politie terug te laten hacken, komt

...

De medische gegevens van meer dan vijf miljoen Amerikanen zijn de afgelopen maanden op straat beland. De officiële teller van het Ministerie van Volksgezondheid in Amerika staat momenteel op 5,35 miljoen persoonsgegevens.

Ongeveer 52% van alle gerapporteerde incidenten is te danken aan diefstal.

...

De Staatscommissie Grondrechten wil de grondwet ‘bij de tijd’ houden. Daarom stelt zij voor een apart grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens in te voeren. Dit recht zou naast het al bestaande recht op privacy opgenomen moeten worden. Het is wel een ‘historische misser’ genoemd dat de

...

Burgers vinden dat het gebruik van de vingerafdruk voor identificatiedoeleinden beperkt moet blijven tot de overheid. Dit blijkt uit onderzoek, dat ECP-EPN en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uitvoerden in samenwerking met CentERdata, naar de rol die de overheid volgens

...

Inleiding

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgebracht over het
onderhavige wetsvoorstel.
In deze nota ga ik, mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie, in op de
vragen en

...

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het zijn waardering uitspreekt over de onderhandelingen voor het antipiraterijverdrag Acta. Een kritische resolutie van De Groenen en de Liberalen haalde het niet.

De resolutie werd door twee conservatieve allianties ingediend. Het parlement

...

De Electronic Frontier Foundation adviseert de Europese Commissie om take down-procedures bij webhosters strenger te reguleren. Een gerechtelijk bevel zou vereist moeten zijn om een site offline te kunnen halen, vindt de EFF.

Het advies is ingediend in het kader van een consultatieronde over de herziening

...

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een fax met telefoonnummers van tapgesprekken per ongeluk naar een burger gestuurd. Het ging om gegevens die betrekking hebben op een strafrechtelijk onderzoek.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart, dat zich toespitst op de vraag hoe dit heeft kunnen

...

Wegens het hacken en vervalsen van ruim twintig ov-chipkaarten heeft de officier van justitie in Utrecht woensdag honderd uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen de 30-jarige Leidenaar, die zichzelf omschreef als een 'nerd met een voorliefde voor cryptologie'.

Het kraken van

...