Onlangs is de Staatssecretaris van BZK akkoord gegaan met de voorstellen voor de definitieve voorziening voor het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI).

Het definitieve CMI is er dus primair om de burger te helpen. De in het arrangement genoemde ketenregisseur verzorgt

...

Een grote bron van zorg bij de bestrijding van kinderporno is dat de middelen die worden ingezet, al snel ook voor veel minder ernstige zaken zullen worden gebruikt. Juist omdat kinderporno zo verwerpelijk is, is het makkelijk draconische maatregelen te nemen....

....Dit argument wordt meestal

...

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en zijn militaire tegenhanger MIVD hebben in 2009 ruim duizend taps uitgezet.

"Het gaat hierbij om de volgende aantallen: in totaal zijn er ex art. 25 Wiv 2002 in 2009 1.078 taps geplaatst door de AIVD en 53 door de MIVD. Het aantal personen op

...

De Raad van Ministers van de EU-landen wil dat een centraal instituut ter bestrijding van cybercrime domeinen én ip-adressen kan afsluiten.

Het intrekken van ip-adressen is lastiger te organiseren, schrijft The Register, omdat hiervoor in veel landen geen centrale database is en providers zich

...

Een privacymanager is een sta in de weg voor de ict-innovatie van veel ondernemingen. We spreken een manager die dit soort functionarissen liever kwijt dan rijk is.

Privacybescherming is omslachtig en levert niets op, stelt een ICT-manager van een grote onderneming.

Dat zijn standpunt mogelijk

...

Volgens lobbygroepen voor de entertainmentindustrie is kinderporno fantastisch, omdat ze op die manier politici websites kunnen laten blokkeren. Althans, dat zegt Christian Engström, Europarlementslid van de Zweeds Piratenpartij.

"Kinderporno is fantastisch omdat politici het begrijpen. Door

...

Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ’slimme energiemeter’.

In verschillende buitenlanden blijkt de Slimme Meter vooral slim voor de energiebedrijven te zijn. Men weet veel van de verbruiker. Bovendien is de persoonlijke levenssfeer, los van energieverbruikspatronen, een open boek

...

Aaron Boudewijn, de Utrechtse student die een rechtszaak tegen de gemeente Utrecht aanspande omdat hij een paspoort wilde zonder dat zijn biometrische kenmerken in een digitaal overheidsregister werden opgeslagen, is 24 april overleden.

Aaron heeft helaas maar 24 jaren van het leven kunnen

...

Ons land wordt in toenemende mate slachtoffer van doelgerichte spionage en aanvallen. Ondertussen ontbreekt bij overheid en bedrijf het gevoel voor urgentie en schort het aan digitale zelfverdediging.

Dat stelt Ronald Prins van ict-beveiligingsbedrijf Fox IT tijdens een ronde tafel met

...

De DNA-databank voor strafzaken heeft in 2009 minder matches opgeleverd in misdrijven...

...In de databank voor strafzaken worden DNA-profielen van verdachten en veroordeelden opgenomen en sporen die op de plaats van een misdrijf zijn gevonden.

Dit jaar zal het aantal profielen extra kunnen stijgen

...

Recentelijk heeft de commissie bovendien in het kader van de parlementaire behandeling van onderhavig wetsvoorstel een aantal experts met betrekking tot genoemd wetsvoorstel gehoord.

Dit geeft de commissie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen en het maken van de volgende opmerkingen over de

...

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Koser Kaya (D66) over het bericht dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) niet goed beveiligd is 
(ingezonden 12 april 2010).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

de bijgevoegde bijlage

Bron; ...

Het op 1 december 2009 inwerking getreden Verdrag van Lissabon maakt de weg vrij voor de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Dit verdrag waarborgt onder meer het recht op een eerlijk proces

...
Omdat dit artikel in de abo versie stond alleen voor ingelogden helaas

.... Hij reed namelijk in een Dodge. Alle nieuwe Amerikaanse auto’s zijn voorzien van een Event Data Recorder. Oorspronkelijk handig voor autoproducenten om de werking van de diverse elektronische systemen te verfijnen. Vervolgens ook gebruikt door Amerikaanse verkeersonderzoekers en later door

...