Miljoenen klantengegevens zijn gesloten van Kroger, de grootste Amerikaanse supermarktketen, Citibank en JP Morgan Chase.

Hackers kraakten databases van marketingbureau Epsilon, dat ruim tweeduizend klanten heeft waaronder zeven uit de Fortune top tien. Het bedrijf verzorgt de e-mailmarketing van

...

Op een school in Paterson, New Jersey is een lerares geschorst. Afgelopen donderdag plaatste ze een bericht op haar Facebook pagina waarin ze zei dat ze zich als een bewaker voelde die het toezicht had over toekomstige criminelen.

Ze werd geschorst nadat een grote groep ouders zich bij de

...

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel voor consultatie naar de belanghebbende partijen gestuurd. Het wetsvoorstel vormt de uitwerking van het regeerakkoord dat bepaalt dat de rechtspraak zal worden bekostigd door degenen die daar

...

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 werd het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend. In oktober 2010 nam de Commissie een strategie aan om ervoor te zorgen dat het Handvest doeltreffend ten uitvoer wordt gelegd.

Als onderdeel van haar

...

In de strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit willen Europese landen nu ook passagiers bij vluchten binnen de Europese Unie volgen. Tot nu toe waren er alleen plannen om data van passagiers te registreren die van en naar de unie vliegen.

Het initiatief komt van de Britten. Zij hopen

...

Van een van ’s werelds grootste techbedrijven zou je in ieder geval een fatsoenlijk PR-beleid verwachten. Niet dus. 

Het door onze testlezers en juristen opgestelde rapport over Microsoft-diensten Hotmail en MSN Messenger stond dan ook vol dikke onvoldoendes. Net als veel andere diensten verwijst

...

2 Kunt u tevens aangeven welke overeenkomsten tussen Nederland en VS en tussen de EU en de VS in deze relevant zijn?

3 Kunt u uiteenzetten welke procedure in deze wordt gevolgd, zowel in geval van het zelfstandig afdoen door de politie van buitenlandse verzoeken als in geval van een justitieel

...

De afgelopen jaren is er steeds aandacht geweest voor de juiste naleving van voorschriften rond bevragingen van identificerende gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Er zijn verbeteringen aangebracht door (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en

...

De douane heeft in 2010 meer dan twee keer zoveel digitale apparatuur en gegevensdragers van reizigers op Schiphol doorzocht dan in het jaar ervoor. Het is onbekend of de onderzoeken ook tot vervolging hebben geleid.

Vooral het aantal onderzoeken aan mobiele telefoons is met 170 procent enorm

...

Vragen naar aanleiding van de computerstoring bij KPN, waardoor de huisartsendossiers van 5 miljoen Nederlanders en de medicatiedossiers van 8 miljoen Nederlanders bijna tien uur lang niet te raadplegen waren.

De vragen aan & antwoorden van Ab Klink staan hier

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Jansen (SP) over het bericht dat slimme meters eenvoudig te hacken zijn.

De vragen werden mij toegestuurd op 6 april onder nummer 2010Z06003.

Minister van Economische Zaken

 

 

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd circa 31 miljoen euro te investeren in negen projecten van diverse departementen.

Voorbeelden van projecten die steun krijgen zijn:

- 'Automatische nummerplaatherkenning', een landelijk systeem

...

Vanaf volgend jaar mei moeten bedrijven toestemming vragen om Cookies te plaatsen op computer van websitebezoekers.Doel van de wet is meer bescherming van de privacygegevens. Maar wordt volgens internetbureau V12 uit Groningen het gebruikersgemak voor de internetter behoorlijk aangetast met deze

...

Er moet een onderzoek komen naar afluistermogelijkheden in de ruimten in gevangenissen waar gedetineerden met hun advocaten kunnen praten.

In een strafzaak waarin hij optreedt, is volgens Van Ardenne gebleken dat er opnameapparatuur aanwezig was in zo'n spreekkamer in de Rotterdamse gevangenis De

...

“De integriteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid komt onder druk te staan als buitenlandse inlichtingen diensten heimelijk inlichtingen kunnen verzamelen.” 

Geen uitspraak ten tijde van de ‘koude oorlog’ maar een essentieel onderwerp in de ontwikkeling van de elektronische overheid.

Weblog

...