Als werkgever kunt u het mailverkeer van uw medewerkers inzien en kunt u via sociale media achterhalen wat uw medewerker allemaal doet terwijl hij ziek thuis zit. U kunt zelfs uw medewerkers die op de weg zitten overal volgen. Maar is dat eigenlijk allemaal toegestaan? Volgens het College

...

De nieuwe Nederlandse paspoortwet heeft de gemoederen deze week flink bezig gehouden. Privacy First, de stichting die ageert tegen deze wet, mag voorlopig geen rechtszaak beginnen tegen de overheid. De bezwaarmakers wilden de staat voor de rechter dagen omdat de nieuwe paspoortwet bepaalt dat

...

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) legt de Rotterdamse deelgemeente Charlois een dwangsom op als ze niet stopt met het registreren van gegevens over ras en etniciteit. Charlois slaat structureel gegevens op over de etniciteit van risicojongeren uit minderheidsgroepen.

Charlois moet

...

De Europese Commisie geeft, voor het eerst, inzicht in alle geldende Europese surveillancemaatregelen en bindt zich bovendien aan criteria voor nieuwe privacy beperkende plannen. De Nederlandse overheid lijkt echter geen opvolging te geven aan dit goede initiatief. Vindt onze regering dat wij geen

...

De nationale recherche heeft bij de aanhouding van de twaalf Somaliërs op kerstavond een nieuwe techniek gebruikt om de verdachten via hun mobieltjes te traceren. Er werden geheime, onzichtbare sms'jes verstuurd die de locatie van de verdachten doorgaven zonder dat die daar iets van merkten. Tot nu

...

De plannen voor centrale opslag van biometrische gegevens uit het paspoort hebben geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. 

De stichting Privacy First klaagde de Staat aan vanwege de centrale opslag maar werd niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank in Den Haag. Dinsdag kondigde

...

De Europese Unie is van plan een stuk minder transparant te worden. Op dit moment behandeld het Europees Parlement een wetswijziging die stelt dat in de toekomst alleen documenten die officieel gepubliceerd zijn op verzoek beschikbaar kunnen worden gesteld aan particulieren.

Dat betekent dat de

...

De SP en D66 zijn kritisch over het voornemen van het kabinet om de gegevens van auto's die langs automatische cameracontroles rijden vier weken op te slaan. Ze maken zich zorgen om de privacy van automobilisten en vinden dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) zich met het

...

De Eerste Kamer belegt op maandag 21 februari a.s. een openbare expertmeeting over de rol van de overheid bij het opslaan, verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. De bijeenkomst, waar uiteenlopende deskundigen worden gehoord, dient als voorbereiding op een beleidsdebat over dit onderwerp, dat staat

...

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF roept de Nederlandse en andere Europese overheden op om te stoppen met het invoeren van de bewaarplicht. Volgens de Electronic Frontier Foundation (EFF) wordt de privacy van burgers stukje bij stukje weggehakt. Overheden moeten daarom niet alleen zeggen dat

...

Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. Het kabinet wil biometrische gegevens van alle Nederlanders verzamelen in een database, maar de VVD, de PvdA en de ChristenUnie hebben hun standpunt van 'voor' veranderd in 'tegen'.
De partijen vinden dat

...

Het is jammer dat de rechtszaak tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken woensdag niet tot een inhoudelijk oordeel leidde. Die opslag roept immers veel vragen op over de bescherming van de privacy.

Sinds 2009 verzamelen gemeenten de vingerafdrukken van hun inwoners. Iedereen

...

In theater stuk Palestra Rex van theatergroep Drang is iedereen slachtoffer van zijn openheid op internet. Ook oma, die niet online wil zijn. 

Het is een ‘futuristische sage’ over de macht van informatie, over hoe we alles van iedereen weten vanwege het gebruik van sociale media, en hoe daarvan in

...

De politie Amsterdam is opvraagkampioen 2010 voor de CIOT-telecomdatabase. Hoe vaak de AIVD spit blijft geheim. Het beheer van CIOT ligt al jaren onder vuur. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) doet momenteel diepgravend onderzoek naar de database. De privacywaakhond onderzoekt

...

Het coververhaal waarin Andrew Keen, Jeff Jarvis en Steven Johnson schrijven dat privacy dood is, wordt aangekeild met een omslag waarop de nodige persoonlijke gegevens over de ontvanger staan. 'We wilden zien hoeveel persoonlijke data we eenvoudig konden achterhalen via publiek toegankelijke

...