Sedert 21 september 2009 moet ieder die een paspoort of identiteitskaart aanvraagt vier vingerafdrukken afstaan. Deze komen in een centrale databank waar alle gegevens van Nederlandse reisdocumenten zijn opgeslagen. De gegevens zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week opvraagbaar.
Ook in de gemeente Zaanstad worden inmiddels vingerafdrukken opgenomen die opgeslagen worden.
SP Zaanstad stelt schriftelijke vragen op grond van art. 51 van het reglement van orde over het afstaan van vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of identiteitskaart.

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de volgende vragen:....

....Voor de spoedige beantwoording van de vragen danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie

Onder de bron van dit artikel staat een link naar een achterliggend stuk dat de grond vormde voor de vragen;

Van de week werd ik benaderd door een trouw lid.
Zijn vrouw was vorige week in het Bannehof (stadhuis) om haar paspoort te verlengen.
Een normale gang van zaken zou je denken.

Maar wie een paspoort of identiteitskaart aanvraagt, moet vanaf 21 september 2009 juni vier vingerafdrukken afstaan. Twee zijn voor een databank, de andere twee komen in een chip op het paspoort of op de identiteitskaart. De maatregel moet fraude met reisdocumenten tegengaan.
Dit komt in een centrale databank waar alle gegevens uit Nederlandse reisdocumenten zijn opgeslagen en 24 uur per dag op zeven dagen per week opvraagbaar zijn.

In die nationale databank kan dan ook op basis van de gezichtsopname, vingerafdrukken en geslacht worden gecontroleerd of een persoon onder een andere identiteit al reisdocumenten heeft aangevraagd. Zolang die centrale databank er nog niet is worden de vingerafdrukken opgeslagen door gemeenten.

Met dank aan nujij.nl die verwees naar de posting van johnito die mij weer op het spoor zette van de SP site (klinkt lastiger als het in werkelijkheid was :) )


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!