Via de mail kreeg ik een brief uit november 2009 toegestuurd waarin de burgemeester van Roermond verslag doet van een proefperiode met de vingerafdruk. De resultaten vd proef waren erg negatief en de burgemeester gaf aan dat de techniek er eigenlijk nog niet klaar voor bleek:

Dit betekent dat van 21% van de personen die hun reisdocument kwamen afhalen, de bij het aanvragen van het document genomen vingerscan van zo slechte kwaliteit is geweest dat deze niet verifieerbaar is....

...dat een bonafide afhaler wiens uiterlijk zodanig is gewijzigd dat twijfels over de identiteit rijzen, 21% kans loopt om zonder reisdocument weer naar huis te moeten gaan of in het ergste geval als fraudeur te worden aangehouden.

Uit de uitkomst van de door ons uitgevoerde proef meen ik te kunnen concluderen dat het instrument “vingerscan” nog niet voldoende is uitgerijpt en wellicht te vroeg in gebruik is genomen. Dit herbergt het risico dat burgers hiervan de dupe kunnen worden.

In de mail valt verder te lezen dat er op deze brief vanuit den Haag nooit een reactie ontvangen is !!

     Geachte heer ....

     Hierbij doen wij u toekomen, conform uw verzoek, de brief die de burgemeester van Roermond
     heeft gezonden aan de Staatssecretaris van BZK inzake de vingerscan.

     De resultaten van de proef zijn in de brief vermeld.
     Op deze brief is geen reactie ontvangen.

     Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht.  

     Hoogachtend,...

     ambtenaar van de burgerlijke stand van Roermond beleidsmedewerker Publiekszaken

Thanks -2- Pepijn voor het mailen

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!