Als je een nieuw paspoort aanvraagt, is er niet meer aan te ontkomen: het afgeven van je vingerafdruk. Het moet zorgen voor een betere beveiliging van je paspoort, maar het gebruik van vingerafdrukken is om allerlei redenen omstreden. Het verzamelen en opslaan ervan al helemaal. Niet voor niets heeft de hoogste rechter het centraal opslaan van vingerafdrukken door de overheid onlangs verboden: te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Reden genoeg dus om terughoudend te zijn en niet zomaar je vingerafdruk af te geven.

Toch is lang niet iedereen zo terughoudend. Dat merkte een bezorgde moeder, haar zoon moest naar de orthodontist voor een beugel. Toen hij zich bij de praktijk aanmeldde, moest hij zijn vinger op een scan leggen. Zonder zijn moeder om toestemming te vragen, werden zo zijn vingerafdrukgegevens opgeslagen. De moeder was daar uiteraard niet blij mee, en vroeg om ze meteen weer uit het systeem te verwijderen. Dat kon niet zomaar: pas de volgende dag werden ze er na lang aandringen uitgehaald. Controleren of dat echt is gebeurd, kan ze niet. 

Waarom orthodontisten dit doen? Eenvoudigweg omdat het makkelijker is. Niets meer, niets minder. Dat kan zijn, maar internetjurist Arnoud Engelfriet en hoogleraar cybersecurity Bart Jacobs vinden dit niet opwegen tegen de nadelen. Sowieso mogen persoonsgegevens van kinderen nooit zonder toestemming van ouders worden opgeslagen. Maar ook mét toestemming zijn er risico’s. 

Want hoe veilig zijn deze gegevens? ... Dan is er nog de altijd aanwezige verleiding om gegevens, als je ze eenmaal hebt opgeslagen, op den duur ook voor andere doeleinden te gebruiken. De zogenoemde 'function creep'. Het softwarebedrijf, dat de gegevens van een veertigtal praktijken beheert, zegt er verder niets mee te doen. Maar is dat over een paar jaar nog steeds zo? En wat als het bedrijf wordt overgenomen? Zijn die orthodontisten daar wel alert op? Bij de praktijk die ik belde, ben ik er niet helemaal gerust op. De manager kon me niet eens uitleggen wat ze nu precies opslaan en verwees me meteen naar het softwarebedrijf. Dat verzekert me dat er niets geks gebeurt, maar heeft op zijn eigen site niets over privacybescherming vastgelegd....

....als het niet noodzakelijk is, dan houd ík de vingerafdruk van míjn kinderen liever voor henzelf. Om genoemde redenen. Bij twijfel niet inhalen – dat geldt voor mij ook op de digitale snelweg. 

Alles bij de bron; RTLSchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!