Stel, je bent agent en hebt de bevoegdheid iedereen in een bepaald gebied te fouilleren. Zonder verdenking, maar ook zonder aanzien des persoons. Lukt het je om alle vooroordelen opzij te zetten? De Londense politie zakte voor die test: zij onderwierpen zwarten dertig maal vaker dan witten aan een ‘stop and search’.

Craig Mackey, chef van het Londense korps, uit aan ondergeschikten de vrees dat de rechter preventief fouilleren in strijd acht met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Nederland kent sinds 2002 de Wet op het preventief fouilleren. De laatste jaren werd deze vergaande bevoegdheid op steeds grotere schaal toegepast. Niet alleen evenementen, maar hele woonwijken worden aangewezen als risicogebied. Begin vorig jaar stelde de Nationale Ombudsman al een meldpunt in. “Preventief fouilleren mag niet een ‘handig’ alternatief zijn voor die gevallen waarin de verdenking onvoldoende is om strafvorderlijk op te treden”, rapporteerde hij aan de Tweede Kamer.

Alles bij de bron; NRC