Patiëntengegevens zijn onvoldoende afgeschermd tegen ‘nieuwsgierig’ zorgpersoneel, zo blijkt uit onderzoek onder de bezoekers van beurs Zorg&ICT 2011 in de Jaarbeurs Utrecht.

Volgens de geënquêteerden heeft 72% van het geautoriseerde zorgpersoneel toegang tot de gegevens van alle patiënten. Bij slechts 8% van de zorginstellingen waar de ondervraagden werkzaam zijn, hebben alle medewerkers toegang tot alle patiëntgegevens. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld het administratief personeel.

Nieuwsgierig personeel dat - zonder toestemming van een cliënt- een snelle blik werpt op het dossier van behandelde familieleden, vrienden of bekende Nederlanders hebben nu nog vrij spel", zegt Bastiaan Bakker van ICT-aanbieder Motiv.

Lees alles bij de bron; security