DNA

MyHeritage is een dienst voor stamboomonderzoek en DNA-matching. De dienst geeft toegang tot veel informatie over jouw roots. Om dit te kunnen doen, verzamelt MyHeritage veel persoonlijke informatie. Dit roept de vraag op hoe de dienst omgaat met jouw privacy. Dit zijn in het kort onze bevindingen:

  • MyHeritage houdt veel persoonlijke gegevens bij, waaronder foto’s, biometrische gegevens en genetische gegevens.
  • Gegevens worden versleuteld opgeslagen. Toch was er in 2017 een datalek.
  • Gegevens, inclusief de DNA-kit, worden bewaard in de VS, een onderdeel van de 5 Eyes-alliantie.
  • MyHeritage deelt gegevens met dienstverleners, maar ook met andere gebruikers van de dienst.
  • De data worden in basis niet gebruikt om cold cases op te lossen, tenzij MyHeritage dit wettelijk verplicht is.
  • MyHeritage maakt onvoldoende duidelijk hoelang het gegevens bewaart.
  • Je kunt gegevens zelf verwijderen.

Hieronder lees je meer over de privacyrisico’s van MyHeritage. Ook vind je stappenplannen voor het verwijderen van je gegevens.

Alles bij de bron; VPN-Gids