DNA

Justitie moet in de toekomst dna kunnen gebruiken dat in ziekenhuizen wordt bewaard voor wetenschappelijk onderzoek. Daarover heeft ministerie van VWS gesproken met deskundigen uit het veld. Wetenschappers zijn bang dat het daar niet bij blijft. Medici vrezen dat patiënten niet meer zullen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. De landelijke artsenfederatie KNMG noemt het wetsvoorstel een poging om een landelijke dna-databank te creëren.

In ziekenhuizen ligt lichaamsmateriaal van miljoenen Nederlanders opgeslagen. Het gaat om weefsel dat ziekenhuizen na behandeling voor onderzoek bewaren.

Alles bij de bron; NOS [Thnx-2-Niek]

Een van hennepteelt verdachte Vlissinger weigert DNA af te staan. Het OM wil juist genetisch materiaal van de man om een link te kunnen leggen met een grotere drugszaak in Zeeland.

De Vlissinger zou contact hebben gehad met kopstukken van een drugsbende die bijeenkomsten hielden in Kapelle. Bij een huiszoeking vond de politie een sigarettenpeuk met speekselresten. Door DNA-onderzoek wil het OM kijken of de peuk van de Vlissinger is.

Alles bij de bron; PZC

'Over niet al te lange tijd zullen we in staat zijn aan de hand van dna-materiaal razendsnel fysieke kenmerken van de donor vast te stellen, zoals ras, haarkleur en oogkleur,' zegt Tjin-A-Tsoi algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. 

'In het ideaalplaatje brengen we een draagbaar apparaat naar een plaats delict, waar we het gevonden dna in stoppen, waarna er een compositietekening uitrolt. Het apparaat zou in enkele uren een signalement kunnen opleveren waarvoor rechercheurs, die nu bijvoorbeeld getuigen moeten verhoren, soms dagen nodig hebben. Het signalement zou bovendien betrouwbaarder zijn.

'De bizarre gedachte is dat dit niet zo'n bizarre gedachte is. We zijn met verscheidene partners ver in het ontwikkelen van dit idee,' zegt Tjin-A-Tsoi. 

Alles bij de bron; hetparool 

Politie en justitie kunnen dankzij een nieuwe wet van minister Opstelten (Justitie) vanaf nu ook DNA-verwantschapsonderzoek inzetten in de strijd tegen criminaliteit. Met het DNA-verwantschapsonderzoek kan worden uitgewezen of een bloedverwant van een persoon die door politie en justitie is onderzocht de mogelijke dader is van een misdrijf.

 DNA-profielen van bloedverwanten komen in bepaalde maten met elkaar overeen. Met de nieuwe wet kan worden gekeken of het DNA-profiel van een bekende persoon en het profiel uit een spoor van een onopgelost misdrijf gelijkenissen vertonen.  

Opstelten; "Ik heb ook wel het gevoel dat wij als Nederland met de gebruikmaking van het DNA-verwantschapsonderzoek internationaal gezien mooi voorop lopen." 

Alles bij de bron; nu 

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Europese dag van de Privacy organiseert Burgerrechtenvereniging Vrijbit op 28 januari 2012 een avond om het grootschalig verzamelen en gebruik van DNA aan de orde te stellen.

Doelen: Informatie verstrekken over de wijze waarop derden de beschikking willen krijgen over het DNA van alle burgers. Onderzoeken welke gevolgen het toenemend gebruik van DNA heeft voor de fundamentele rechten op zelfbeschikking, de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit van de mens. En praktische aanzet te geven tot een brede bewustwording over deze kwestie om te komen tot het hoognodige maatschappelijk debat dat hierover gevoerd moet worden.

  • Waar: Boekhandel de Rooie Rat Oude Gracht 65 3511 AD Utrecht
  • Wanneer; 28 januari 2012 - de Europese Dag v/d Privacy
  • Tijd: 20:00- 22:30 uur (deur open vanaf 19:30 uur)


Het volledige programma is te lezen op de vrijbit website

Binnenkort mag Justitie kijken of er familie van een verdachte in de DNAdatabase zit. Als rechercheurs geen exacte match kunnen vinden tussen het DNA van een verdachte en enig DNA-profiel in de DNA-databank, dan kunnen ze in diezelfde databank op zoek gaan naar bijna-matches: DNA dat er veel op lijkt. DNA van familieleden, wellicht.

Een dergelijke treffer kan een vastgelopen politie-onderzoek weer vlot trekken. In veel Amerikaanse staten, en in Engeland, is dit speuren naar ‘familial DNA’ al toegestaan.

 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over toelating in ons land. De wiskundigen Ronald Meester en Klaas Slooten – resp. hoogleraar aan de VU, de ander verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut – willen onderzoeken wanneer de methode zinvol is. En leggen uit wat er mis kan gaan.

Alles bij de bron; depers 

''Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Als het zo'n bende is daar, dan moet je je afvragen of het nog wenselijk is dat DNA-onderzoek een steeds belangrijkere rol krijgt in het strafproces'', aldus Van Toorenburg. Ze wil dat er zo snel mogelijk onderzoek komt naar de kwestie en dat de Kamer geïnformeerd wordt over de uitkomsten.

Dagblad De Telegraaf deed zaterdag melding van de fouten op basis van interne en geheime NFI-overzichten, na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Sommige fouten waren onherstelbaar en ernstig. De meest verontrustende van de kleine en grote fouten zijn volgens De Telegraaf contaminaties, waarbij dna-sporen vermengd raken met ander dna, soms zelfs van externe bezoekers in de labruimtes. Ook komen verkeerde registraties voor (verkeerd nummer toegekend aan een spoor) en zouden dingen zoekraken bij het NFI.

Alles bij de bron; nu 

Hier de documenten; interne audits, externe audits & meldingen 

5
Is het wenselijk dat jongeren lang na hun misdrijf nog een oproep krijgen om DNA-materiaal af te staan? Hoe reageren jongeren over het algemeen op deze oproep?

6
Hoe vaak worden bezwaren tegen het bewaren van het DNA-profiel gegrond verklaard? Hoe vaak maken jongeren bezwaar en hoe vaak worden die ongegrond verklaard?

8
Deelt u de mening dat in de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden een apart artikel voor minderjarigen moet worden opgenomen uitgaande van het principe dat in zaken van minderjarigen geen DNA wordt afgenomen, tenzij, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, de aard en omstandigheden van het delict en het reële recidivegevaar?

Lees alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha