45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

DNA

Verontrustende primeur voor Koeweit: DNA-staal verplicht voor inwoners en bezoekers

Binnenkort wordt iedereen die in Koeweit woont of ernaartoe reist verplicht om wat speeksel of een paar druppeltjes bloed laten afnemen. Wie weigert, riskeert een jaar cel. De afgenomen DNA-stalen zullen in een databank terechtkomen die bijgehouden wordt in de stad Dajeej. De wet die de databank, met een kostenplaatje van 400 miljoen dollar, mogelijk maakt, werd vorig jaar in sneltempo goedgekeurd, na een aanslag van IS op een sjiitische moskee in Koeweit City. De wet zou eind 2016 in werking moeten treden. Koeweit zal daarmee het eerste land ter wereld worden dat iedereen de verplichting oplegt om een DNA-staal af te leveren.

Europese academici hebben daarom een bezorgde brief naar Koeweit verstuurd. De European Society of Human Genetics uit daarin haar ongenoegen over de DNA-databank die de Golfstaat zal aanleggen. “Het is pervers”, zegt Jean-Jacques Cassiman, bekend geneticus en één van de initiatiefnemers van de brief. Hij vindt dat de databank een inbreuk is op de privacy van inwoners en bezoekers. De geneticus vreest dat Koeweit de risico’s die zo’n wet met zich meebrengt niet juist kan inschatten. “De verzamelde gegevens kunnen worden misbruikt door een autoritair regime en tot misverstanden en onderdrukking leiden”, zegt Cassiman.

Verschillende internationale organisaties, zoals Human Rights Watch, hebben eerder al scherpe kritiek geuit op de wet. Ze vrezen ook dat de Golfstaat een slecht voorbeeld wordt voor andere landen die met gelijkaardige ideeën spelen. Ook in België dook het idee meerdere keren op. Zo stelde Yves Liégeois, de voormalige Antwerpse procureur-generaal, in 2013 nog voor om DNA-stalen af te nemen van pasgeboren baby’s. Hij kreeg er toen een oververdiende Big Brother Award voor uitgereikt.

Alles bij de bron; DataPanik


NFI maakt fout bij verwerken profiel in dna-databank

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onlangs een fout gemaakt bij het verwerken van een dna-profiel in de dna-database voor strafzaken, waardoor een verdachte in een zedenzaak mogelijk nog een slachtoffer kon maken. Bij het onderzoek van het NFI werd één kenmerk van het dna-profiel onjuist ingevoerd, waardoor de verdachte niet naar voren kwam. Pas later bij een tweede controle in het systeem kwam de dna-hit met de verdachte naar voren.

Naar aanleiding van de fout heeft het NFI een interne controle uitgevoerd over de periode van januari 2015 tot en met mei 2016. Alle dna-profielen van hetzelfde type als het dna-profiel waarbij de fout is opgetreden, die in deze periode in de dna-database voor strafzaken zijn ingevoerd, zijn nogmaals bekeken. Hieruit blijkt dat een dergelijke fout in deze periode niet vaker is voorgekomen.

Verder werkt het NFI aan de implementatie en integratie van diverse soorten software, die ondersteunen bij het interpreteren van dna-(meng)profielen en het afleiden van individuele dna-profielen uit dna-mengprofielen. Het aantal menselijke handelingen wordt hierdoor verminderd, wat de kans op het ontstaan van administratieve fouten in de toekomst moet verkleinen.

Alles bij de bron; Security


DNA-test in job-assessments roept de nodige vragen op; Heb jij het juiste DNA voor de job ?

Het bedrijf BrainCompass heeft een DNA-analyse ontwikkeld die als basis dient voor assessments op het gebied van leiderschap, consultants en sales. Vrijwillige deelnemers leveren hun speeksel in, op basis van waarvan het model op DNA-profiel samenstelt. Uitgangspunt vormt een vijftal biologische systemen, waaronder ‘dopamine’ en ‘oxytocine’, zo legt CEO Loek Worm uit. 

Het totale plaatje waarmee de trainers en coaches aan de slag gaan, is niet alleen gebaseerd op het DNA-onderzoek. Er wordt ook gewerkt met materiaal dat komt uit: de hechtingsstijl die je ontwikkelt van je geboorte tot je derde levensjaar (gemeten via een vragenlijst), de ontwikkeling van de persoonlijkheid tot je 21e (via ‘the big five’) en de ontwikkeling als professional (21+).

De BrainCompass-methodiek

  1. DNA-analyse. Met een DNA-kit wordt speeksel afgenomen, dat in het laboratorium verder wordt onderzocht.
  2. Ontwikkelassessment. Via een vragenlijst die in dertig minuten is ingevuld, worden de persoonlijkheidkenmerken vastgesteld die zijn ontwikkeld na je geboorte.
  3. Terugkoppeling. Je krijgt een online rapport waarin de resultaten van de DNA-analyse en het ontwikkelassessment worden gecombineerd.
  4. Ontwikkeltraject. In samenspraak met elkaar wordt er een plan gemaakt om te werken aan je kwaliteiten. Als er bijvoorbeeld uit komt dat je nog wat empathie nodig hebt om je functie goed uit te voeren, dan zal daaraan gewerkt worden.   

Er kleven natuurlijk de nodige vragen aan het gebruik van DNA in assessments. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de privacy? Worm: ‘De resultaten komen alleen bij de persoon zelf terecht en niet bij het bedrijf. Bovendien testen we alleen op de vijf aangehaalde biologische systemen, er komt geen resultaat op het gebied van ziektes en zwangerschap.’ 

Bart Wernaart, docent aan de Fontys Hogeschool op het gebied van recht en ethiek, schreef een boek genaamd Ethiek en economie. De aangewezen persoon dus om hier iets over te zeggen. ‘Ik vraag me af in hoeverre de deelnemers de vrijheid voelen om te weigeren; er ontstaat toch iets van sociale druk vanuit het bedrijf en vanuit andere deelnemers’, aldus Wernaart. Daarnaast kun je volgens de docent ook iets vinden van de lichamelijke integriteit. ‘Er gaat van alles gebeuren met materiaal waar je verder geen invloed op hebt.’ 

Wernaart is naast docent en auteur ook jurist. ‘Ik vraag me af of deze methodiek in de toekomst voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens, die steeds scherper wordt. In die wet staat dat de organisatie een duidelijk doel moet definiëren en dat die doelen worden begrepen door de deelnemende partij. Is het gebruik van DNA-materiaal voor een assessment voldoende belangrijk als doel?’

Alles bij de bron; Intermediair


GVB gaat door met DNA-opslag van spugende reizigers

Openbaarvervoerbedrijf GVB gaat door met de proef waarbij dna-materiaal van spugende reizigers wordt opgeslagen en indien onbekend 12 jaar in de dna-database van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt bewaard. De spuugkit is de afgelopen zes maanden vijf keer ingezet. Vier keer is daarbij aangifte bij de politie gedaan en in één geval leidde dit tot een match met een dna-profiel uit de database van het NFI.

Alles bij de bron; Security


De Politiecolumn: Er kan nog veel meer met de DNA-databank

Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak van de Utrechtse serieverkrachter. De verdachte beriep zich steeds op zijn zwijgrecht. Veel, zo niet alles, hangt nu af van de DNA matches. ...DNA is een niet meer weg te denken middel in het beschermen van de rechtsorde. Politie en Justitie zijn steeds beter toegerust om naast het ‘gewone’ recherchewerk, ook de forensische kant van opsporing te integreren in het dagelijks werk.

De forensische opsporing is meer en meer een specialisme geworden waarin hoge eisen aan vakbekwaamheid en precisie worden gesteld. Lees hier meer over de ontwikkeling van DNA wetgeving en van DNA als opsporingsinstrument.

...Kamervragen van onder andere Boris Dittrich (D66) naar aanleiding van de zaak van de Utrechtse serieverkrachter hebben er in 1997 voor gezorgd dat er serieus werd begonnen met het inrichten van de databank. Ook later is er steeds veel politieke bemoeienis geweest met het benutten van DNA in de opsporing en is de wet diverse keren aangepast. Tot 2004 was de databank meer gevuld met sporen dan met personen. In 2008 ontstond de mogelijkheid ook internationaal DNA profielen uit te wisselen. De DNA profielen van veelplegers werden toegevoegd in 2009 en in 2010 volgden de veroordeelden voor misdrijven waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat. Dat is een erkenning voor de geweldige potentie van DNA in de opsporing.

In de afgelopen 20 jaar zijn er ruim 200.000 personen en ruim 60.000 sporen opgenomen in de databank. Er zijn bijna 30.000 matches tussen sporen en personen gevonden, waaronder , na 19 jaar, die van de Utrechtse serieverkrachter. Ruim 30.000 sporen “wachten’ nog op een dader. De effectiviteit van de databank is enorm en zou nog verder kunnen worden versterkt door het vergroten van het aantal personen dat in de databank wordt opgenomen.

Ik heb eerder al gepleit dat ‘het DNA van iedere Nederlander in de databank’ een enorme beperking van het aantal slachtoffers zou kunnen opleveren door het eerder ‘pakken van de daders’. Vooralsnog lijkt dit standpunt niet echt houdbaar vanwege de enorme impact van privacy in het publieke debat. ...Aandacht voor slachtoffers en nabestaanden zou dezelfde prioriteit moeten krijgen als de bescherming van de verdachte. 20 jaar ontwikkeling van DNA als opsporingsmiddel vraagt om verdergaande regelgeving die rechtsbescherming biedt aan slachtoffers en de aanpak van daders verruimd. De rechtsorde zou hiermee gediend zijn.

Alles bij de bron; NRC


Politie wil al DNA gaan afnemen bij inverzekeringstelling

Het Openbaar Ministerie heeft nagelaten van bijna 12.000 veroordeelden DNA af te nemen. “De politie kan pas na veroordeling en nadat een bevel tot DNA-afname is afgegeven door het OM, spreekuren organiseren om celmateriaal af te nemen. Ondanks het bevel moet de veroordeelde zelf gevolg geven aan deze oproep.

Pas als de veroordeelde herhaaldelijk niet verschijnt en deze persoon door het OM op de opsporingslijst wordt geplaatst, kan de politie deze personen gaan achterhalen. Daarbij schetst het OM terecht de problematiek dat er van veel veroordeelden geen bekende woon- of verblijfplaats is.

Om niet afhankelijk te zijn van het feit of een veroordeelde gehoor geeft aan de oproep om celmateriaal af te komen staan op het politiebureau, en om te voorkomen dat de politie de veroordeelde uiteindelijk actief moet gaan opsporen wanneer hij of zij niet verschijnt, staan wij achter de al eerder gedane aanbeveling van de commissie-Hoekstra om al bij de inverzekeringstelling celmateriaal af te nemen. Wanneer er een veroordeling volgt, wordt dit materiaal gebruikt om het te verwerken zodat dit kan worden opgenomen in de DNA-databank.”

Alles bij de bron;  RB&W


CBP stelt; Juridisch geen haken en ogen aan spuugproef GVB

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens baseert het Amsterdamse Openbaar Ministerie zich bij die conclusie op een artikel in het wetboek van strafvordering dat stelt dat het DNA van daders mag worden veiliggesteld. 'Daar hebben wij geen bezwaar tegen.' GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink kondigde aan raadsvragen over de kwestie te stellen. knipsel

 

Alles bij de bron; hetParool

GVB A'dam laat DNA spugende reizigers in DNA-database opslaan

Op 1 oktober is de GVB, in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie, een proef van een half jaar begonnen met spuugkits in om dna-materiaal te verzamelen van mensen die medewerkers bespugen. Zo hebben politie en justitie een extra opsporingsmiddel in handen...

Het afgenomen DNA-materiaal wordt opgeslagen en indien onbekend 12 jaar in de DNA-database van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bewaard. Indien er een match is wordt de verdachte op het politiebureau uitgenodigd. De officier van justitie kan vervolgens besluiten om aan de hand van het DNA-materiaal en eventuele camerabeelden tot vervolging over te gaan. 

Alles bij de bronnen; CCV & Security