Verschillende Amerikaanse privacygroepen stappen uit een overleg met de Amerikaanse overheid en het bedrijfsleven over het opstellen van een standaard voor gezichtsherkenning. Het overleg moest tot een vrijwilig protocol voor het gebruik van gezichtsherkenning leiden.

Vorige week, stelden negen privacygroepen dat ze niet meer verder konden. "Mensen verdienen meer bescherming dan dat ze waarschijnlijk in dit forum zullen krijgen", aldus de groepen. Die stellen dat mensen in ieder geval over straat moeten kunnen gaan zonder bang te hoeven zijn dat ze door bedrijven die ze niet kennen worden gevolgd en via gezichtsherkenning worden geïdentificeerd. "Helaas hebben we zelfs over dit uitgangspunt geen overeenstemming weten te bereiken", zo laten ze in een brief weten die later vandaag wordt gepubliceerd.

Alles bij de bron; Security