Een centrale databank met biometrische paspoortgegevens is voorlopig van de baan, zo maakte minister Donner vorige week bekend. Belangrijke reden om te stoppen, is het feit dat de databank door hackers zou kunnen worden gekraakt...

...De problemen komen niet onverwachts. In 1999 publiceerden de Registratiekamer (thans CBP) en TNO het rapport ”At Face Value”. Aanleiding was het feit dat de traditionele identificatiemethodes in de praktijk achterhaald bleken, waardoor er groeiende behoefte ontstond aan een betrouwbaarder identificatiesysteem. De technologie was beschikbaar, maar de overheid besefte ook dat de ethische en grondwettelijke gevolgen aanzienlijk zouden zijn.

Daarom werd in mei 2000 het Publiek Debat Biometrie gehouden, waarbij diverse punten van zorg aan de orde kwamen. Biometrische gegevens kunnen worden gemeten zonder dat mensen dit weten, bijvoorbeeld bij gezichtsopname of stemherkenning. Centrale opslag van biometrische gegevens of gezondheids- en rasgegevens (DNA) brengt risico’s mee.

De maatschappelijke reacties op het debat waren lauw. In de privacydiscussie lag de nadruk eenzijdig op veiligheid, en de ethische aspecten kregen in die beginfase amper aandacht. De razendsnelle technologische ontwikkeling en de sterke toename van computercriminaliteit leiden tot voortschrijdend inzicht. De komende jaren moet blijken of paspoorten, apparatuur en databanken optimaal beveiligd kunnen worden tegen kwaadwillenden. Zolang hierover onzekerheid bestaat, moet het maatschappelijk debat gaande blijven. 

Lees alles bij de bron; refdagblad

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!