Eind vorig jaar uitte de Eerste Kamer haar zorgen aan de Europese Commissie over het wetsvoorstel over kunstmatige intelligentie. In een brief wordt de Commissie bevraagd over de geformuleerde verboden toepassingen, waaronder social scoring, het misbruik maken van kwetsbaarheden van groepen mensen en het gebruik van biometrische identificatie. Ook zijn er zorgen geuit over de risicogerichte benadering en de rechtsbescherming.

Terwijl steeds meer instellingen en organisaties pleiten voor een geheel verbod op biometrische surveillance in de openbare ruimte, blijft de Europese Commissie bij haar standpunt dat het verbod beperkt blijft tot realtime biometrische identificatie. Dat zijn dus alleen kunstmatige intelligentie toepassingen waarmee mensen ogenblikkelijk of in ieder geval “zonder aanzienlijke vertraging” herkend kunnen worden. Hiermee worden allerlei toepassingen nog steeds toegelaten. Ook toepassingen waarbij de identificatie achteraf plaatsvindt... 

...Het is niet geruststellend dat de Europese Commissie in de opsomming van wat zij ziet als voordelen, compleet voorbij gaat aan de reeds bekende risico’s voor mensenrechten die gepaard gaan met deze toepassingen.

De komende periode buigt de Europese Unie zich in het Parlement en de Raad over het wetsvoorstel. Wij blijven ons inzetten om tot een wet te komen waarin fundamentele rechten effectief beschermd worden.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom