Protect my face: met die slogan willen verenigingen zoals Ciré, de Liga voor Mensenrechten en diens Franstalige tegenhanger een totaalverbod op gezichtsherkenning. Dat is het via camera's en software automatisch identificeren van mensen, op basis van biometrische gegevens zoals de afstand van neus tot mond.

Ze verzamelden 1.200 handtekeningen, wat tot een hoorzitting leidde in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement. Ze hopen later een resolutie gestemd te krijgen die het gebruik ervan verbiedt in Brussel.

Gezichtsherkenning is in eerste instantie federale materie, maar er is geen duidelijk wetgevend kader. Daarom is het gebruik ervan illegaal, zo stelde ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in 2021. Toch werd die gezichtsherkenning al gebruikt door de Belgische politie, moest Verlinden na een lek in het Amerikaanse nieuwsmedium Buzzfeed toegeven. Gezichtsherkenning is soms zelfs standaard geactiveerd op de apparatuur die de politie aankoopt.

Hoog tijd dus voor een expliciet verbod, stellen de bezorgde burgers, en alle politici willen gezichtsherkenning beter gereguleerd, maar een totaalverbod gaat voor enkele parlementsleden te ver.

Alles bij de bron; Bruzz