Biometrie & Gezichtsherkenning

Het afnemen en decentraal opslaan van vingerafdrukken van burgers die een paspoort aanvragen is volstrekt legaal. De Nederlandse overheid handelt niet in strijd met Europese privacyregels.

Het beroep dat de door Louise van Luijk is ingesteld tegen de gemeente Den Haag inzake het afgeven van vingerafdrukken is door de bestuursrechter ongegrond verklaard. De rechtbank vond het belangrijkste deel van de bezwaren van Van Luijk vooralsnog niet relevant en oordeelde verder dat de regelgeving zoals die nu wordt uitgevoerd niet in strijd is met het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en andere Europese en nationale wet- of regelgeving.

Lees alles bij de bronnen; webwereld, tweakers, spitsnieuws, security

Wie straks nog zwaait met het paspoort van iemand anders, is strafbaar. Ook zelfverminking om biometrische gegevens onmogelijk te maken of vervalsing worden aangepakt. Fraudeurs worden steeds creatiever in het stelen of misbruiken van andermans identiteit.

Tegelijkertijd zijn de officiële documenten zo geraffineerd beveiligd dat ze vaker worden gebruikt als legitimatie bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of uitkeringsinstanties. Voor fraudeurs is het veel gemakkelijker om ontvreemde documenten te gebruiken dan om ze na te maken.

Opstelten trekt ook ten strijde tegen mensen die nog veel verder gaan om identiteitsfraude te plegen. Zo zijn er mensen die hun vingertoppen verminken zodat hun vingerafdrukken niet te raadplegen zijn. Sommigen laten zich zelfs opereren aan hun gezicht om identificatie te ontlopen.

Lees alles bij de bron; trouw

Het memorie v toelichting bij dit wetsvoorstel

Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) gaat onderzoeken of de wet in strijd is met Europese wetgeving over bescherming van data.

Nederland gaat met de opslag veel verder dan andere Europese lidstaten. De overheid vraagt vier vingerafdrukken, die in een database op het gemeentehuis komen en vervolgens in een centrale database terecht moeten komen.

De Nederlandse overheid behandelt al haar burgers als potentiële criminelen omdat vingerafdrukken van onschuldige Nederlanders worden opgeslagen en ook de Mensenrechtencommissie van de VN is heel kritisch over de mogelijke kwalijke gevolgen voor de privacy, aldus In 't Veld.

Lees alles bij de bron; elsevier

Er is geen reden om aan te nemen dat het centraal opslaan van vingerafdrukken onveilig is.  

Landsadvocaat Cécile Bitter verweerde zich met dit argument tegen de poging van Privacy First en 21 burgers om via de rechter de centrale opslag van vingerafdrukken te verbieden. Vanochtend stonden beide partijen tijdens een rommelige zitting tegenover elkaar. De staat voelt niets voor een verbod en vroeg de rechter de eisers niet ontvankelijk te verklaren, zodat de zaak niet inhoudelijk hoeft te worden behandeld.

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm vertelde dat zijn cliënt (PrivacyFirst) dat toch echt anders ziet en is verbaasd dat Binnenlandse Zaken zelf niet juridische helderheid wil.

Voor de eisers is het duidelijk: de staat zal verder gaan met de database dan de bedoeling is en uiteindelijk ook opsporing gaan doen. “Daarvoor is de database niet bedoeld en dat gebeurt niet”, stelt Bitter in reactie. Of de wet door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, is onzeker. Eerst moeten de 21 burgers en de stichting ontvankelijk zijn. Dan pas spreekt de rechter zich over de inhoud uit. De rechtbank doet op 28 januari 2011 uitspraak.

Lees alles bij de bron; webwereld

Security heeft ook een artikel over deze zaak net als solv dat een 'live' verslag op de site zette over het verloop van deze eerste zitting.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft niet genoeg kennis in huis over biometrische technieken, de basis van het nieuwe paspoort en de bijbehorende databank met vingerafdrukken en elektronisch leesbare pasfoto's.
Dat zegt de nieuwe directeur, Gerdien Keijzer-Baldé, van het ministeriele paspoortenbureau BPR.

'Hier hebben we geen experts op het gebied van vingerafdrukken, iriscopie, etcetera. We moeten altijd externe deskundigen inhuren. Die kennis zit dus ook niet op het departement.'

Lees alles bij de bron; volkskrant

Maandag 29 november start in Den Haag het proces van Stichting Privacy First en 22 mede-eisers tegen de Paspoortwet. De omstreden opslag van biometrische gegevens in Nederland dient om principiële en om veiligheidsredenen te worden stopgezet wegens strijd met hogere verdragen.

Het is de hoogste tijd dat, afgezien van de juridische slag tegen wet, alsnog een werkelijke maatschappelijke discussie gevoerd wordt over de wenselijkheid van opslag en toepassing van biometrie.
De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa wordt dringend verzocht om Nederland snel ter verantwoording te roepen op grond van art. 52 EVRM.

In afwachting daarvan is een oproep aan alle Nederlandse gemeenten op z’n plaats om de huidige opslag per direct te schorsen.

Lees alles bij de bron; sargasso
Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha