Biometrie & Gezichtsherkenning

Het biometrische paspoort vervult Nederlanders met de grootste weerzin en argwaan. Lezers voelen zich gebruikt en gegijzeld. Op voorhand verdacht gemaakt ook. En zij zijn diep bezorgd over mogelijk misbruik van hun opgeslagen gegevens door een oppermachtige overheid, waarvan niemand weet wat die morgen tégen hen onderneemt.

Omdat men niet zonder reisdocument op weg kan, blijven al te luide protesten tegen de vingerafdrukken-registratie uit. Maar steeds meer Nederlanders zien om deze reden af van een paspoort en id-kaart, ook al kunnen zij dan niet meer op reis, stoten zij overal hun neus en lopen zij permanent risico op hoge boetes.

 Lezers voelen zich bespied door de staat, die wil weten waar wij uithangen en die zoveel mogelijk privégegevens verzamelt en opslaat om deze bestanden mogelijk later tegen ons te gebruiken. Digitaal vastgelegde informatie, waarvan nu al is gebleken dat die ook aan 'bevriende' veiligheidsdiensten van landen als de VS en Israel wordt verkwanseld, terwijl niemand weet wat die er mee gaan doen. Lezers hechten ook geen enkel geloof aan de beveiliging van de staatscomputers en de mooie beloften van de overheid dat hun digitale gegevens slechts worden gebruikt in de strijd tegen zware criminaliteit en het internationaal terrorisme.

Opmerkelijk veel lezers verwijzen naar de Jodendeportatie door de Duitsers bezetters. Die kon moeiteloos worden uitgevoerd met de gegevens uit onze burgerlijke stand: dankzij onze prima bijgehouden administratie wist men van elke Jood precies het adres. 'Was dat achteraf nog geen waarschuwing genoeg?' vraagt menigeen zich af:

Alles bij de bron; telegraaf 

Biometrische beveiliging is niet nieuw. Er zijn veel plaatsen waar een optimale beveiliging noodzakelijk is, zoals ministeries, laboratoria en defensie-locaties. De registratie van personen met of zonder toegang tot zulke plaatsen is strikt. Voor de registratie en controle is alleen high-end technologie goed genoeg.

 Betaalbare biometrische beveiliging voor particulieren en kleinere ondernemingen is wel nieuw. Met de Palm-ID kunnen nu zowel particulieren als bedrijven, hun huizen, kantoren en bedrijfspanden optimaal beveiligen met de modernste biometrische technologie. De Palm-ID kan grote aantallen mensen zeer snel identificeren. Niet alleen verificatie maar volledige identificatie! De aangeboden hand wordt vergeleken met de gecodeerde gegevens in de database en gematched. Binnen 2 seconden wordt dan toegang verleend of geweigerd. Een cardreader of pincode is dus niet meer nodig voor een snelle en gecontroleerde toegang.

Alles bij de bron; nieuwsbank 

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep, hebben een opinie aangenomen over gezichtsherkennings-technologie die wordt gebruikt op internet en mobiele apparaten. De opinie brengt bepaalde privacyrisico’s van gezichtsherkennings-technologie in kaart en doet aanbevelingen ter verbetering.

Hier de opinie [engelstalige pdf] 

Bron; cbp 

Het systeem met digitale vingerafdrukken moet de grenscontroles vergemakkelijken en fraude en visumshopping helpen bestrijden. 

De federale politie sloot onlangs een open, meerjarige overeenkomst met Zetes voor de installatie van zogenaamde digital fingerprint readers. Deze technologie maakt gebruik van biometrie en laat de federale politie toe om aan de dertien Belgische grensdoorlaatposten een vingerafdruk optisch te lezen en te digitaliseren zodat die in het Europese Visum Informatie Systeem (VIS) kan worden verwerkt. De Europese VIS-verordening kadert in de Schengenakkoorden en legt eind 2014 als deadline op.

Alles bij de bron; knack.be 

Eind jaren negentig van de vorige eeuw besloot de regering - overigens in samenspraak met de Europese Unie - dat een paspoort niet alleen een identiteitsbewijs moest zijn waarmee je naar het buitenland kunt reizen, maar ook een wapen moest worden tegen fraude.
Er werd veel verwacht van de mogelijkheden van de biometrie, het opslaan en vervolgens gebruiken van persoonlijke lichamelijke kenmerken door ze digitaal, in een chip, te koppelen aan identiteitspapieren.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse beleidsmakers en topambtenaren een zeer naïef beeld hebben gehad van de mogelijkheden van biometrie. Hun hoge verwachtingen leken meer te zijn gebaseerd op populaire tv-series en detectiveverhalen dan op de technische werkelijkheid van het hier en nu. Waarschuwingen voor te hoge verwachtingen werden weggewuifd.

Diverse Kamerfracties hebben al laten weten dat de vingerafdrukken van het paspoort af moeten. Het kabinet heeft eerder besloten dat er geen vingerafdrukken komen op de nieuwe ID-kaart die in 2013 wordt ingevoerd. Dat is in ieder geval een stap in de goede richting. 

Het is nu nog afwachten wat de rechter vindt. Er lopen zeven zaken van personen die een principiële uitspraak van de rechtbank willen over de vraag of vingerafdrukken op het paspoort een ongeoorloofde aantasting vormen van de persoonlijke levensfeer. Vooral de verwachting dat de zogenaamd beveiligde chip binnen afzienbare tijd zal worden gekraakt, baart zorgen.  

Alles bij de bron; frieschdagblad 

D'66 heeft Kamervragen gesteld over de opslag van paspoortgegevens. Omdat een bedrijf met Amerikaanse vestigingen de gegevens verwerkt, kan de Amerikaanse overheid mogelijk bij de biometrische gegevens voor het paspoort.

Volgens D'66 bestaat het gevaar dat de Amerikaanse regering gegevens kan opvragen uit de database van het bedrijf dat onder meer Nederlandse paspoorten maakt. Op de paspoorten staan onder meer een digitale gezichtsscan en vingerafdrukken. 

De paspoorten worden gemaakt door Morpho, onderdeel van de Safran Group. Omdat de Safran Group vestigingen in de Verenigde Staten heeft, valt het onder de Patriot Act.

Alles bij de bron; tweakers 

Studenten vd Universiteit Twente doen onderzoek aan het combineren van twee gezichtsherkenningstechnieken: die van forensisch onderzoekers en die van geautomatiseerde toegangscontroles op vliegvelden, zo meldt universiteitblad UT Nieuws.

Forensisch onderzoekers vergelijken beelden met een foto van een verdachte op gezichtsvorm en opmerkelijke eigenschappen aan de hand van een protocol. De resultaten zijn hierdoor altijd subjectief. Computersystemen op vliegvelden vergelijken beelden met paspoortfoto’s en werken vooral met textuur. Nadeel hiervan is dat de omstandigheden ideaal moeten zijn (voldoende licht, etc.).

Een nieuw forensisch systeem knipt beelden in stukken en vergelijkt de verschillende ‘snippers’ met elkaar. Draagt een persoon op de ene foto geen bril en op de andere wel, dan wordt dit stuk weggelaten. Het systeem kent op basis van overeenkomsten scores toe, die op hun beurt weer worden omgezet in bewijswaarden. Zo moet er een objectief systeem ontstaan om verdachten te identificeren op beelden, waar rechters meer aan hebben.

Bron; TechnischWeekblad 

Het Pentagon wil software waarmee het personeel via biometrische kenmerken kan authenticeren, zowel tijdens het inloggen als tijdens het werk zelf. Het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) vraagt daarbij om de hulp van de industrie en gevraagd om hun idee en voorstel voor 6 maart van dit jaar op te sturen.

DARPA zou vooral interesse in biometrische toepassingen hebben die de ogen kunnen volgen, om zo de snelheid te meten waarmee iemand tekst op het scherm leest, maar ook de manier waarop de gebruiker informatie zoekt en die tot zich neemt. Aan de hand van deze eigenschappen zou de software een "cognitieve vingerafdruk" van de gebruiker kunnen maken. 

Alles bij de bron; security 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha