Eurocommissaris Reding van Justitie en mensenrechten stelt dat het opzetten van een vingerafdrukdatabase een zaak van Nederland is. "Ze heeft geen zin om zich er mee te bemoeien." Dat stelt Reding in een antwoord op vragen van Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66/ALDE). "De keuze om gecentraliseerde of gedecentraliseerde databases op te zetten voor de opslag van biometrische persoonsgegevens wordt aan de lidstaten overgelaten", schrijft de Eurocommissaris. Bovendien stelt Reding dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) er is om dit te handhaven. Niet waar volgens In 't Veld. "Zij hebben een advies gegeven dat de regering naast zich neer heeft gelegd. Wat willen ze verder nog doen? De regering een boete van 5000 euro opleggen?"

Dit tot ongenoegen van In 't Veld die stelt dat Reding zich liever niet wil mengen in deze kwestie. "Het is geen antwoord. Mijn vraag is in wezen 'houdt Nederland zich aan de wet?' en haar antwoord is: 'dit is wat de wet zegt'. Maar daarmee heeft ze nog niet mijn vraag beantwoord", aldus In 't Veld tegen Webwereld. 

In Nederland is er weerstand tegen deze database en ook twijfel in de Tweede Kamer of het wel verstandig is persoonsgegevens van alle Nederlanders centraal op te slaan. In 't Veld wijst er verder op dat het al eens eerder is gebeurd dat een vingerafdrukdatabase voor veel meer doeleinden wordt gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat gebeurde met EURODAC, een systeem voor de opslag van gegevens van asielzoekers, die nu waarschijnlijk toch gebruikt gaat worden voor opsporing terwijl bij de oprichting was afgesproken dat dit nooit zou gebeuren.

Lees alles bij de bron; webwereld

Een Amerikaans bedrijf heeft een sensor ontwikkeld die op afstand een vingerafdruk kan vastleggen. Het fotograferen van een vinger duurt één miliseconde, waarna er vier seconden wordt gedaan over het verwerken van de afdruk. Die verwerkingstijd moet in april zijn teruggebracht tot minder dan een seconde.

Momenteel kan de AIRprint, zoals het apparaat heet, slechts een afdruk van één vinger tegelijk maken. Dat moet omhoog worden geschroefd naar vijf vingers. Ook moet het mogelijk worden om een afdruk te maken als een hand zich naar de sensor toe of ervan af beweegt. Nu kan een afdruk alleen worden gemaakt als het te scannen lichaamsdeel niet beweegt en op twee meter afstand is.

Lees alles bij de bron; tweakers

Van miljoenen Nederlanders ligt materiaal opgeslagen in één van de vele vriezers bij universitair medische centra. Het gaat hier niet om verdachten van misdrijven waarvan biologisch materiaal verzameld is, maar om gewone, gezonde mensen; en om patiënten met zeldzame aandoeningen. Talloze DNA-, huid- en bloedmonsters, maar ook nierstenen, uitstrijkjes en weefselbiopten zijn ingevroren totdat ze mogelijk bruikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Recent heeft de overheid flink geïnvesteerd in betere landelijke en internationale samenwerking en coördinatie van deze “biobanken”. Maar willen we eigenlijk wel dat ons materiaal zomaar overal beschikbaar voor wordt?

Uit een recent onderzoekonder mensen van wie biologisch materiaal ligt opgeslagen in biobanken blijkt echter dat er veel vragen bestaan over de privacy van de gegevens. Patiënten die weefsel afstaan weten vaak niet dat hun materiaal wordt opgeslagen, jarenlang bewaard blijft en ook nog voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt kan worden. Het is ook lang niet altijd voldoende duidelijk wie er allemaal beschikking heeft over de materialen. Natuurlijk worden alle patiëntengegevens anoniem opgeslagen, maar wel altijd met een bepaalde “sleutel” zodat deelnemers terug te vinden zijn als er bij toeval een verhoogd (risico op) een ziekte ontdekt wordt.

De vraag onder deelnemers blijft bestaan hoe “geheim” deze sleutel eigenlijk is en of de gegevens niet veel kwetsbaarder worden nu men op zo’n grote schaal gaat samengewerken.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Duitse luchthavens moeten passagiers controleren op basis van criteria als hun leeftijd, geslacht, godsdienst en hun etnische achtergrond. Slechts wanneer passagiers worden ingedeeld in verschillende categorieën zal er een einde komen aan de steeds langer wordende veiligheidscontroles in luchthavens.
Blume wordt in januari voorzitter van ADV, een Duitse lobby voor de luchthavenindustrie en is ook een voorstander van full-body scanners.

Een aantal landen, waaronder Israël, doen aan het gecontesteerde 'ethnic profiling'. Dat betekent dat bepaalde bevolkingsgroepen sowieso verdacht worden gevonden. Zwarten, moslims, niet-joden... die met de Israëlische luchtvaartmaatschappij El-Al vliegen worden makkelijker onderworpen aan een uitgebreid onderzoek vooraleer ze het vliegtuig kunnen betreden.

Lees alles bij de bron; express.be

De Britse regering heeft het licht gezien: de database met biometrische informatie van alle Britse burgers wordt binnen twee maanden afgeschaft en vernietigd.

Nederland is nog niet zover. Sinds 21 september 2009 tast de Nederlandse regering de fundamentele rechten van alle burgers van twaalf jaar en ouder aan, door vingerafdrukken op te slaan in combinatie met een biometrische gezichtsscan. Samen met het burgerservicenummer worden vier vingerafdrukken verplicht opgeslagen in de decentrale reisdocumentenadministratie bij gemeenten, in afwachting van een mogelijke centrale databank.

De opslag is niet alleen buiten proportie, er zijn ook alternatieven die de burgerrechten beter respecteren. Dat blijkt wel uit het feit dat een groot aantal Europese landen, waaronder Duitsland, afziet van databankopslag en kiest voor chipopslag om dezelfde doelen te behalen.

Het kabinet en de Tweede Kamer hoeven geen tijd meer te verdoen met een maandenlange nationale heroriëntatie. Zet onmiddellijk de illegale opslag van biometrische gegevens stop.

Bron; NRC Handelsblad (DigiAbo) (PDF)

De Britse regering vernietigt binnen twee maanden de centrale vingerafdrukkendatabase, die is gekoppeld aan de identiteitskaart. Die wordt ongeldig. “We willen onze burgers hun vrijheid teruggeven.” De minister van Binnenlandse Zaken Damian Green noemt de zo geheten Identity Card Scheme “het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen. Het is opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur.”

De identiteitskaart was niet zozeer het probleem. dat was de koppeling met een centrale database waarin biometrische gegevens als vingerafdrukken werden verzameld. Die database wordt nu binnen twee maanden vernietigd.

Lees alles bij de bron; webwereld

Vingerafdrukken zijn wel degelijk persoonsgebonden, dat geeft de Utrechtse burgemeester Wolfsen nu ook toe. Zei hij eerder in een interview met het Utrechtse stadsblad dat vingerafdrukken ‘niet persoonlijk’ zouden zijn, nu herroept Wolfsen weer zijn opzienbarende uitspraak. 

Maar Wolfsen handhaaft bovendien z’n stelling dat vingerafdrukken niets over iemands persoonlijkheid zouden zeggen. Is deze bagatellisering correct en überhaupt relevant?  Vingerafdrukken zijn juist heel bijzondere persoonsgegevens, omdat ze namelijk in verband kunnen worden gebracht met iemands gezondheid en omdat ze van oudsher verbonden zijn aan strafrechtelijke opsporing en identificatie.

De biometrische gegevens zijn in principe in de reisdocumentenadministratie opgenomen voor verificatie (ben je wie je zegt dat je bent), maar worden in Nederland ook ingezet voor deze strafrechtelijke identificatie.

Lees de volledige column bij de bron; sargasso

België heeft een akkoord gesloten met de Verenigde Staten over de uitwisseling van vingerafdrukken en DNA-gegevens. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom bekendgemaakt in Washington.

Vooral de Belgische privacycommissie maakte heel wat voorbehoud. Nu zouden er echter voldoende garanties zijn over het gebruik van de gegevens.

Lees alles bij de bron; hln.be 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha